Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Krever oversettelse a...

Krever oversettelse av EU-grunnloven

UD vil ikke lage en offisiell norsk versjon av forslaget til EU-grunnlov. – Vi tar ikke nei for et svar, sier Heming Olaussen.

Den 3. mars i år gikk Nei til EU og Europabevegelsen sammen om et formelt krav til norsk UD om en offisiell oversettelse av forslaget til EU-grunnlov.

– UD svarte med et avslag, men vi gir oss ikke så lett, sier Heming Olaussen.

UD begrunner avslaget med at det ikke har vært praksis å oversette EUs traktatgrunnlag etter at Norge ikke ble medlem i 1994. «Man vil komme tilbake til spørsmålet om en offisiell oversettelse av hele forfatningstraktaten til norsk når det er endelig avklart at traktaten faktisk vil tre i kraft,» heter det i brevet fra UD. Det vil skje i løpet av 2006.

– Vi har sendt et nytt brev der vi imøtegår UDs argumentasjon. Vi vil følge opp saken i offentligheten, og om nødvendig går vi til Stortinget, sier Olaussen.

Han påpeker at en grunnlov på 800 sider som skal oversettes til 25 språk fort vil kunne få sprikende oversettelser på sentrale punkter.

– Vi vil ha en offisiell norsk versjon som alle kan forholde seg til. Vi mener UD bør ta en større ansvar for folkeopplysningen slik at vi kan få en informert offentlig debatt – nå som dette diskuteres i EU – om dette viktige dokumentet, sier Olaussen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook