Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Krever kommunesvar om EØS

Krever kommunesvar om EØS

Uttalelse fra styret i Nei til EU 1.-2. juni 2007

Nei til EU setter i årets valgkamp fokus på de lokale konsekvensene av EØS-avtalen og hvilket handlingsrom kommunene og fylkene har i forhold til EØS-reglene. Politikere på nei-siden vil i kommunestyrer og fylkesting fram mot valget fremme interpellasjoner om EØS-avtalens lokale og regionale konsekvenser.

- EØS-avtalen griper inn i det lokale folkestyret. Derfor er økt kunnskap og bevissthet om konsekvenser og handlingsmuligheter så viktig, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen.

Ifølge Kommunenes Sentralforbund har så mye som 70% av EØS-reglene vedtatt av Stortinget betydning også for kommunesektoren. En rekke av sakene lokalpolitikerne behandler har EØS-tilknytning, men denne koplingen kommer ofte ikke fram. EØS har for eksempel lagt begrensninger på mulighetene til å drive lokal næringsutvikling gjennom offentlige innkjøp, regionale støtteordninger, energiavtaler og kontroll av arbeidslivet.

Nei til EU vil dokumentere hvordan EØS-avtalen griper inn i hverdagen for kommunene, bedriftene og befolkningen. Samtidig utfordres kommunene til å prøve ut handlingsrommet i EØS, både med tanke på forståelse av og praktisering av EØS-reglene. Det er viktig at kommunene ikke lar seg skremme av det nidkjære overvåkingsorganet ESA.

- ESAs ord er ikke lov, noe EFTA-domstolens avgjørelse i spilleautomatsaken tydelig viste. Folkestyret er tjent med at kommunene utfordrer EØS-reglene der disse går på bekostning av lokale ønsker og behov, fastslår Olaussen.

For info og kommentarer:
Heming Olaussen, leder Nei til EU
90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook