Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Konfliktløsning i alle...
© Tori Aarseth

Heming Olaussen og Kjell Magne Bondevik på Nei til EUs jubileumsseminar 28. november 2014. 

Konfliktløsning i alle verdensdeler

- At Norge ikke er medlem av EU er en fordel i vår utenrikspolitikk generelt og i vårt fredsarbeid spesielt. Det er Kjell Magne Bondeviks vurdering tyve år etter folkets nei til EU-medlemskap.

Den tidligere statsministeren, og nå leder ved Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, påpekte i sin innledning på Nei til EUs jubileumsseminar at Norge ikke bare er en fredelig stat. Norge er også en stat som bidrar til fred og forsoning i andre deler av verden.

- Bildet av Norge som fredsnasjon er en stor ære, og det forplikter, fastslo Bondevik.

- Det forutsetter langsiktig arbeid. Vi har ofte handlet som tilrettelegger og kanal for kommunikasjon. Noen ganger har vi tatt steget videre, og inntatt rollen som en megler og gitt råd til løsning. Viktig har det også vært å sikre bred støtte for løsningene i det internasjonale samfunnet.

Bondevik påpekte at siden 1994 har Norge vært involvert i konfliktløsning i alle verdensdeler: I Asia på Sri Lanka og Filippinene, i Afrika i Etiopia, Eritrea og Sudan, i Sør-Amerika i Guatemala, Colombia og Haiti, i Midtøsten Israel-Palestina og i Europa på Kypros.

Nordiske naboer blokkert

Bondevik trakk frem en rekke årsaker til Norges posisjon som fredsnasjon:

- Norge viser vilje til langsiktighet, og har dessuten greid å tale med alle parter i en konflikt. Vi har dessuten store personlige og økonomiske ressurser til aktiv beredskap.

Viktig er det også at norske myndigheter samarbeider med frivillige organisasjoner. Norge har dessuten gode relasjoner til de store spillerne i internasjonal politikk, samtidig som vi anses upartisk i konfliktene. Ingen er redd for Norge, og det er en fordel. En nyere utfordring er ikke å blande våre interesser innen olje/gass med arbeidet for menneskerettigheter og forsoning.

Konklusjonen om verdien av å være utenfor EU var tydelig:

- I dette arbeidet har Norge klare fordeler av ikke å være med i EU. Ifølge Maastrichttraktaten skal EU være en politisk union med mål om å tale med en stemme. Det klarer ikke EU alltid, men dette er målet.

Den tidligere statsministeren utdypet sine egne erfaringer:

- Jeg husker flere internasjonale konferanser der nordiske naboland kom og ba oss ta opp saker de ikke hadde fått gehør for i EU. Denne selvstendige stemmen er viktig i FN. Det kan diskuteres hva Norge bruker vår frihet til, men vi har den. 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook