Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kollisjonskurs med Fiat

Kollisjonskurs med Fiat

Fagbevegelsen møter felles utfordringer over hele Europa. Diskusjonen om vikarbyrådirektivet i Norge har klare paralleller til italiensk kamp for faglige rettigheter.  

30. september og 1.oktober arrangerte Faglig utvalg i Nei til EU en konferanse med tema EU/EØS og fagbevegelsens utfordringer. Faglig utvalg ser seg fornøyde med konferansen. Den var godt besøkt med rundt 70 stykker fredag og 60 stykker lørdag.

Publikum lytter interessert til Dag Seierstads analyser av norsk arbeidsliv og EØS.

Det var innledere fra inn- og utland, debatt om alternativer til EØS og det nye Vettheftet «På kollisjonskurs- Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten» ble presentert.

Mona Bjørn fra Handel og Kontor Sør-Trøndelag holder innlegg om arbeidsinnvandring

Helene Bank, spesialrådgiver i For Velferdsstaten, serverer dystre spådomer om den europeiske unionen

Konferansesjef og fagligpolitisk sekretær, Hilde Loftesnes Nylèn, vil særlig trekke frem innledningen til Alessandra Mecozzi fra det italienske metallarbeiderforbundet FIOM-CGIL.  

-Mecozzi viste oss at vi vet alt for lite om situasjonen i de europeiske landene. Flere erfarne tillitsvalgte som jeg snakket med i løpet av konferansen bekreftet mitt inntrykk. Mecozzis historie om Fiat er et godt eksempel, hvor arbeidsgiveren drev med utpressing for å få fagbevegelsen med på kutt: De to andre metallarbeiderforbundene i Italia; FIM-CISL og UILM-UIL gikk med på separate avtaler med Fiat. Disse avtalene omfattet kortere pauser, økt overtid, sanksjonering av arbeidere og fagforeninger, innskrenking av streikeretten og enklere oppsigelser- alt sammen klare avvik fra den nasjonale avtalen Fiat hadde inngått med italiensk fagbevegelse. Dette er tydelige eksempler på hvordan arbeidsfolk skvises i krisen, og ifølge Mecozzi og hennes forbund FIOM-CGIL er ikke dette veien ut av en krisesituasjon: - Veien ut av krisen går ikke via reduksjon i arbeideres rettigheter og svekkelse av fagbevegelsen.

Alessandra Mecozzi 

Nylén mener også debatten om vikarbyrådirektivet var interessant.

- Selv om statssekretær Støstad fra Arbeidsdepartementet ikke hadde noe nytt å komme med, ser vi tydelig at det er stor motstand mot dette direktivet i fagbevegelsen. Vi antar at regjeringen vil komme med mer om vikarbyrådirektivet under Fellesforbundets landsmøte 7-12. oktober.

Roy Pedersen, leder av LO i Oslo, tar opp krisa i Europa
 

Stein Gulbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet, snakker om EU og kollektivtransport

Mette Nord, nestleder i Fagforbundet, forteller om arbeidsforholdene for de som leverer velferdstilbudene i Norge

Tilhører Anders Kronholm, trofast medlem av Studenter mot EU i Bergen, stiller spørsmål

Tilhører Lill Sæther, mangeårig aktivist i Norsk Tenestemannslag, stiller spørsmål

Paneldebatt: Alternativ til EØS ble heftig diskutert av Lars Martin Mediaas fra tenketanken Progressiv, Anne Margrethe Lund (leder i Europeisk Ungdom), Marte Gustad Iversen (leder i Ungdom mot EU) og Heming Olaussen (leder i Nei til EU).

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook