Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kathrine Kleveland kre...

Kathrine Kleveland holdt appell under Arendalsuka 2016. 

Kathrine Kleveland krever løsning på EØS-paradokset

– Folkestyre, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU. Dette skal vi fortsette å kjempe for hver dag, og er du enig med oss, så meld deg gjerne inn , sa Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, under sin appell under Arendalsuka 2016.

– Nei til EU er strålende fornøyd med at 7 av 10 nordmenn stadig sier nei til EU-medlemskap. Det å holde Norge utenfor EU vil alltid være hovedoppgaven til Nei til EU, sa Kathrine Kleveland.

Erna på kollisjonskurs med folket

– Når det gjelder sitt ønske om EU-medlemskap er statsminister Solbergs på klar kollisjonskurs med det norske folk. Hun er også på kollisjonskurs med sine egne Høyrevelgere, der 61 % fortsatt vil stå utenfor EU.

– Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og har i over 11år år sagt nei på alle meningsmålinger.

– Derfor er det i dag mulig for oss å bestemme vår egen utenrikspolitikk, valuta- og pengepolitikk, fiskeri- og landbrukspolitikk. Et EU-medlemskap ville utelukket dette.

EØS-paradokset

– Men med den entydige motstanden mot EU, er det et paradoks at Norge gjennom EØS-avtalen fortløpende overtar så mange nye EU-regler, sa Kleveland i appellen.

– Nei til EU vil erstatte EØS-avtalen med en fornyet handelsavtale, som setter Norge i et mye friere og mer likestilt forhold til EU. Siden 1994 har EØS vært i stadig forandring. Hvert år blir flere hundre EU-regler og direktiv tatt inn i norsk lov. Dette undergraver vårt nasjonale folkestyre og demokrati, og hensynet til miljø og solidaritet.

Gjennom EØS-avtalen overstyrer EU for eksempel:

  • Norsk arbeidsliv og hvordan kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet best kan føres
  • Norsk distriktspolitikk, som arbeidsgiveravgiften
  • Anbudsregelverket, og om man ønsker at det offentlige, frivillige organisasjoner eller private skal drive omsorgstilbud
  • Hvilke tiltak som er best for å oppnå likestilling
  • Om kollektivtransport og jernbane i Norge skal konkurranseutsettes
  • Hvordan norske banker skal reguleres
  • Hvordan norske naturressurser som olje, gass og mineraler kan forvaltes og hvordan vannkraften i Norge best kan brukes til å bygge industriarbeidsplasser
  • Hvilke regler vi skal ha for å sikre et sunt landbruk og trygge matvarer her i landet.

– Vi krever derfor at folkestyret respekteres og vil si opp EØS-avtalen! Tidligere har tre LO forbund gått mot EØS. I løpet av sommeren har det fjerde LO-forbundet, Norsk lokomotivmannsforbund, fulgt på. NLF begrunner sin EØS-motstand med kritikk av konkurranseutsetting og sosial dumping.

Nei til EU oppfordrer alle til å signere vårt opprop som krever at EØS-avtalen sies opp og erstattes av en tosidig og jevnbyrdig handelsavtale. Oppropet finner dere på nettsiden vår eller på standen vår. Flere tusen har skrevet under – gjør det du også!!

– Det er klart at Norge, EUs femte største handelspartner, kan forhandle frem en ny handelsavtale med EU. Og nå venter vi spent på hva slags avtale britene framforhandler med EU. Britene vil neppe akseptere en husmannsavtale som EØS. Vi tror at britenes avtale kan gi oss en fornyet EØS-debatt.

– Undrer oss at regjeringen ikke vil ha britene i EFTA

– I sommer opplevde vi det de fleste ikke trodde ville skje. Britene valgte på demokratisk vis å hylle folkestyre og demokrati ved at flertallet stemte for å melde Storbritannia ut av EU, sa Kathrine Kleveland.

– Nei til EU mener EU trengte denne vekkeren. At et såpass stort medlemsland som Storbritannia stemmer for å forlate EU og EUs ønske om stadig sterkere union er viktig. En økende EU-skepsis i flere land tyder på at EU går i en annen retning enn folk flest vil.

– I valgkampen i Storbritannia dukket mye av den samme skremselspropagandaen opp som vi kjente igjen fra 1994. Foreløpig har ikke alt dette slått til. Økonomien har ikke kollapset, de verste skremslene har ikke slått til. Klart britene vil klare seg.

– Det er selvsagt fortsatt spennende hva som vil skje når forhandlingene tar til. Storbritannia var med i frihandelsforbundet EFTA fra start, og Nei til EU, mener – som Island, Sveits og Liechtenstein – at britene bør bli med i EFTA igjen. 

– Det undrer oss derfor stort at den norske regjeringen med Solberg og Aspaker i spiss har valgt å være såpass passive i forhold til å invitere Storbritannia inn i EFTA. Sammen vil vi i EFTA bli sterkere på alle måter. Selv tidligere Høyrestatsråd Victor Norman skriver i Dagens Næringsliv at det er  «dumt og smakløst av oss å gjøre oss kostbare når britene vil spille på vårt lag».

– Den mest EU-tilpasningsvennlige regjeringen vi noen gang har hatt, virker mer opptatt av å go'blunke til EU, enn å invitere Storbritannia som vi har så mange felles bånd med.

Vil stoppe TTIP og TISA

– Nei til EU vil derfor også stanse andre fremstøt som truer det norske folkestyret.

– Vi ser også at de nye udemokratiske internasjonale handelsavtalene TTIP, handelsavtalen mellom USA og EU, som vi vil kunne bli del av via EØS-avtalen og tjenesteavtalen og TISA. Disse avtalene vil liberalisere og forenkle internasjonal handel og truer demokrati og områder som arbeidsliv, mattrygghet, velferdstjenester og miljøstandarder. Målet er ensidig – økt fortjeneste, og det er det ikke forbrukeren som tjene på.

– TTIP-debatten ble en del av Brexitdebatten i Storbritannia. Det er stor folkelig motstand internasjonalt mot begge avtalene. Og i Norge har over 30 norske kommuner nå vedtak om å bli TISA-fri kommune. Det er sterke symbolhandlinger, sa Kathrine Kleveland.

© John Øyslebø
© Kathrine Kleveland

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook