Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kathrine Kleveland hil...
© Magnus Tjåland

Akershus Nei til EU med Unni Bingen sto på stand, og fikk flere underskrifter på EØS-oppropet. Olav Randen var en av mange som var innom standen til Nei til EU. I midten står Nei til EU-leder Kathrine Kleveland.

Kathrine Kleveland hilste Småbrukarlaget

– Landbruket og distrikts-Norge, med Norsk Bonde og Småbrukarlag konkret på laget, har vært og er sterke støttespillere i nei-saken, sa Kleveland til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Landsmøtet i Småbrukarlaget, som fant sted på Gardermoen 5. november, tok godt imot Nei til EU-lederen.

– Jeg vil starte med å benytte anledningen til å takke for solid og avgjørende støtte – som jeg håper fortsetter! Mye forener oss, en kamp for norske verdier, folkestyre, for levende distriktet og for mattrygghet!

– Norge har egen landbrukspolitikk, egen økonomisk politikk, vi kan føre en solidarisk handels- og bistandspolitikk og fremme miljø og utvikling i internasjonale organer som FN, der EU kun tenker fri flyt, sa Kathrine Kleveland i hilsenen.

Merete Furuberg en sterk og tøff leder!

– Deres gode leder Merete er ikke er her i dag. Dere har en særdeles sterk og tøff leder. Alt godt til henne!

– I fjor henviste jeg til Meretes utsagn «Mat er det viktigste» fra Dagsavisen dagen før. I år vil jeg avslutte med å heie på debattinnlegget i Nationen denne uken der hun utfordrer statsråder og etterlyser «Handlingsplan for trygg og sikker matproduksjon».

– Det handler om Norsk matproduksjon i et evighetsperspektiv.

Liberalisering  er eneste mål

Kathrine Kleveland sa at Nei til EU er skeptiske til de internasjonale handelsavtalene TTIP, mellom USA og EU, og TISA, handelsavtalen om tjenester mellom rundt 50 land.

– Når demokrati er en handelshindring og velferdsordninger, mattrygghet og distriktsinteresser settes under press må noen si stopp!

– Onsdag denne uken kom regjeringens NUPI-rapport om TTIP og Norge. Rapporten velger å overse svekkelsen av krav for helse, miljø og sikkerhet, og er preget av en ensidig tro på samfunnsøkonomisk gevinst av økt frihandel

– TTIP-avtalen er kritisert for å true matstandardene i Europa. For eksempel er genmodifisering, bruk av veksthormoner og klorvasking av kyllingkjøtt vanlig i den amerikanske matvareindustrien.

– NUPI-rapporten avviser at dette vil være et problem, og legger til grunn at det bare vil bli en «begrenset harmonisering». Nei til EU er fortsatt skeptiske. TTIP og TISA truer mange av de verdiene vi kjempet for i 1994. Sammen skal vi vinne denne gangen også.

EØS-unntak for landbruk uthules

Unntak for landbruket var en sentral forutsetning for EØS-avtalen da den ble inngått, sa Kleveland.

– Et Norge utenfor EU har latt oss beholde et landbruk som, på tross av EØS-avtalen, fortsatt gir oss en melkepris langt høyere enn det EUs bønder får, og som har latt oss beholde et levende landbruk over hele landet.

– Med EØS-avtalen har importen av landbruksvarer fra EU økt mye. EU eksporterer i dag seks ganger så mye til Norge, som Norge eksporterer til EU. I Artikkel 19-forhandlingene som pågår nå krever EU at den skal øke enda mer.  Det sier vi nei til.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook