Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kathrine Kleveland hil...
Merete Furuberg, leder i Småbrukarlaget, og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Merete Furuberg, leder i Småbrukarlaget, og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

Kathrine Kleveland hilste landsmøtet i Småbrukarlaget

Kathrine Kleveland hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som foregikk på Gardermoen 7.-8. november. Les hilsenen her. 

Fargerike og smakfulle matvarer, skinnfeller med mer møtte deltagerne på Norsk Bonde og Småbrukarlags landsmøte på Gardermoen 7. og 8. november 2015.

– Merete Furuberg holdt en landsmøtetale med fokus på framtidig bærekraftig matproduksjon, var glad for at Småbrukarlaget hadde hatt medlemsvekst i tre år, og var blant annet bekymret for handelsavtalen TTIP, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, som var invitert til landsmøtet for å hilse fra Nei til EU.

– Nei til EU stilte med stand på lørdag og fikk både underskrifter på EØS-oppropet, og i alle fall 2 nye medlemmer, fortalte Kathrine Kleveland.

Her er Kathrine Klevelands hilsen til Småbrukarlaget:

Gode landsmøte – kjære venner!

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU på Norsk Bonde og Småbrukarlags landsmøte, Gardermoen 7. november 2015

Mat er det viktigste, uttalte leder Merete Furuberg i Dagsavisen på onsdag.

Norsk Bonde og Småbrukarlags mål om økt matproduksjon støtter Nei til EU fullt ut, og vi har også mange andre mål felles også.

Et levende demokrati var den viktigste grunnen til at det norske folk stemte nei til EU-medlemskap både i 1972 og i 1994. Takk til alle som stemte nei!

Nei til EUs hovedmål er fortsatt å holde Norge utenfor EU. Vi vil ha folkestyre der folk deltar og politikerne står til ansvar for velgerne.

Norge har egen landbrukspolitikk, egen økonomisk politikk, vi kan føre en solidarisk handels- og bistandspolitikk og fremme miljø og utvikling i internasjonale organer som FN, der EU kun tenker fri flyt.

Det langstrakte og vakre Norge jeg er glad i har det best utenfor EU. Det har også flertallet av det norske folk ment på hver meningsmåling i mer enn 10 år.

Takk for at dere vil fortsette å produsere mat på de mest utfordrende stedene, og takk for at dere er tydelige samarbeidspartnere på Nei-sida!

Men med EØS-avtalen har importen av landbruksvarer fra EU økt mye, og i forhandlingene som nå pågår krever EU at den skal øke enda mer. Det sier vi nei til.

Vi er i prinsippet ikke forplikta til å gi EU nye kvoter eller tollreduksjoner i de kommende forhandlingene.

Dette viser hvordan EØS-avtalen griper inn på områder der vi fikk høre at den ikke skulle gjelde.

Jeg innrømmer at jeg er bekymret for at EU skal få enda større tollfri tilgang til det norske landbruksmarkedet, og støtter faglagene i kampen for norske landbruksinteresser.

Dere jobber også aktivt for likestilling.
Gjennom prosjektet Kvinner, demokrati og deltakelse er målsettingen deres å bidra til større bevissthet om kvinner i landbruket, øke kvinneandelen i landbruket og bidra til  nettverksbygging mellom kvinnelige bønder.

Vi i Nei til EU er opptatt av likestilling og har eget aktivt kvinneutvalg.

Nei til EU har 24 000 medlemmer, og nye medlemmer er velkomne og med på å styrke grasrotorganisasjonen vår.

Bli med på laget i Nei til EU du også!

Det er viktig fordi vi vet av erfaring at ting kan snu, og Nei til EU bygger derfor dagsaktuell kunnskap og vi vil være beredt.

Mye forener oss, en kamp for norske verdier, folkestyre, for levende distriktet for mattrygghet.

Derfor er vi skeptiske til de internasjonale handelsavtalene TTIP mellom USA og EU – og TISA, handelsavtalen om tjenester mellom 49 land, ikke 51, Paraguay og Uruguay har trukket seg

Handelsavtalen TTIP mellom EU og USA vil på en eller annen måte også angå Norge. Avtalen er ikke ferdigforhandlet, men ser ut til å bety lavere miljøstandarder, svekka mattrygghet med blant annet hormonbehandlet kjøtt og GMO-mat.

Vi krever mer åpenhet om TISA-forhandlingene, her vet vi for lite, men når demokrati er en handelshindring og velferdsordninger, mattrygghet og distriktsinteresser settes under press, må noen si stopp.

TTIP og TISA truer mange av de verdiene vi kjempet for i 1994. Sammen skal vi vinne denne gangen også!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært og er sterke støttespillere i Nei-saken, og jeg vil benytte anledningen til å takke for solid og avgjørende støtte.

Jeg ønsker dere et godt landsmøte med gode veivalg!

Merete Furuberg, leder i Småbrukarlaget, og Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Inger Berg, Kathrine Kleveland og Unni Bingen på stand for Nei til EU på landsmøtet til Småbrukarlaget. Olav Randen signerer på «Ut av EØS»-oppropet.
© Kathrine Kleveland
Therese Rudi signerer «Ut av EØS»-oppropet.
© Kathrine Kleveland
NBS-landsmøte 2015
© Kathrine Kleveland

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook