Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kathrine Kleveland hil...

Kathrine Kleveland hilset til Rødts landsmøte

– Jeg vil benytte anledningen til å takke for solid og avgjørende støtte – Rødt er viktige for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland da hun 1. april hilset Rødts landsmøte. Nei til EU-lederen møtte også publikum på hjemmebane da hun mente 25 år med EØS-avtalen var nok.

Leder i Nei til EU Kathrine Klevelands hilsen til Rødt sitt landsmøte 1. april 2017:

Gode landsmøte!

Sist lørdag var det 60 år siden Romatraktaten ble underskrevet. Etter 60 år er det lite ved EU som minner om den europeiske drøm.

EU er i dag en union i krise, og vet ikke selv veien videre, men peker på fem ulike retninger når det gjelder takt og innhold.

Om tanken var fred og samarbeid, ser vi i dag et EU som er preget av sterke indre motsetninger og med mål om økt militarisering.

Fortsatt EU-medlemskap blir debattert på alvor i flere land.

EU blir en stadig tettere union med mangel på folkestyre. Folkelig motstand mot stadig mer union og overnasjonalitet, blir hver gang besvart fra Brussel med enda mer av det folket ikke vil ha.

EU forsøker å tegne et bilde av at det er høyrepopulistiske og rasistiske bevegelser som representerer den folkelige EU-motstanden. Slik bidrar EU til å spille kortene i hendene på disse kreftene, som forsøker å slå mynt på folkelig frustrasjon og avmaktsfølelse.

Det motsatte bildet tegner seg i land som Hellas, Spania og Portugal, med EU-kritikk fra demokratiske venstrekrefter.

I den britiske debatten var det ønsket om å gjenvinne folkestyret som dominerte.

Foruten britene som forlater EU, har EU problemer med euroen ingen flere vil knytte seg til, selv Erna Solberg sier hun ikke vil det i dag. Har hun ikke fått med seg at det er en traktatfestet forutsetning for å bli EU-medlem?

I tillegg klarer ikke EU å ta sin del av den pågående migrasjonskrisen.

Torsdag trykte britene på startknappen for utmelding. Brexit er et historisk skille for EU og Europa. Det er første gang en selvstendig stat går ut.

Brexit gir nye muligheter for en EØS-debatt

Britene vil få sin avtale med EU, og det gir en ny situasjon for Norge som den norske regjeringen MÅ benytte.

EU blir mindre viktig som marked for Norge. En fjerdedel av vår eksport til EU forsvinner med britene. Det endrer situasjonen, og må gi rom for en bedre avtale.

Britene vil ikke ha EØS, det vil heller ikke Nei til EU, og jeg er glad for at Rødt heller ikke vil ha EØS.

Andre land har enklere avtaler med EU enn Norges dynamiske og kontroversielle EØS-avtale.

Nei til EU vi erstatte EØS-avtalen med en tosidig handelsavtale.

2. mai er det 25 år siden EØS-avtalen ble underskrevet. Mange av oss vil si at 25 år er mer enn nok!

EØS-avtalen ble først og fremst konstruert som et middel for tilpasning av EFTA-landene til EU-medlemskap – ikke med mål om en varig handelsavtale. Ingen av de mange andre handelsavtalene EU har inngått har den importen av regelverk fra EU.

Norsk hverdag endres daglig etter vedtak i Brussel. Snart 12 000 rettsakter har vi godtatt, som blant annet utfordrer distriktspolitikken og gir et arbeidsliv med sosial dumping.

Gjennom EØS taper vi sjølråderett på stadig flere områder, som finans, energi, landbruk, arbeidsliv og fiskeri.

Nå er regjeringen i gang med et forslag om å avstå suverenitet til EUs energibyrå ACER. Norske energimyndigheter skal bli underlagt EU, via kopivedtak i overvåkingsorganet ESA.

Det vil vi gjøre alt vi kan for å stanse. Vi krever at saken behandles som den suverenitetsavståelsen dette faktisk er, med grunnlovens krav om tre fjerdedels flertall i Stortinget for å bli vedtatt.

EØS-avtalen gir stadig nye problemer for norsk arbeidsliv

Da EØS-avtalen ble inngått i 1992, fikk vi høre at avtalen ikke skulle gripe inn i norsk arbeidsliv.

I dag har EØS-avtalen har blitt arbeidsgivernes viktigste brekkstang mot fagbevegelsen.

EØS-regler settes foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjonsforpliktelser for arbeidslivet, gjennom dommen i Holshipsaken der Høyesterett følger EFTA-domstolen.

I den såkalte verftsaken har ESA startet en prosess for å overprøve en tidligere avgjørelse i Høyesterett, og dermed presse gjennom EØS-reglene i norsk rett og arbeidsliv.

Det er godt dokumentert at EØS-avtalen og høy arbeidsinnvandring fra EU-land har gitt en kraftig økning i problemene med sosial dumping i norsk arbeidsliv. Underbetalt arbeidskraft og lave standarder gir urimelige konkurransevilkår for seriøse firma. Sektorer som transport, renhold og bygg og anlegg er særlig hardt rammet.

I mai er det LO kongress, og Nei til EU håper LO vil gå lenger enn sist i EØS-skepsis. Fire LO forbund vil si opp EØS-avtalen, to vil reforhandle den.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for solid og avgjørende støtte – Rødt er viktige for Nei til EU.

Rødt har klar tale og klare vedtak når det gjelder EØS.

I Rødt sine rekker finner vi noen av de ivrigste aksjonistene og de mest utholdende enkeltpersonene vi har i Nei til EU. Vi har også mange tillitsvalgte fra Rødt som gjør en kjempejobb!

Jeg er fristet til å nevne navn, men skal ikke gjøre det. Men jeg vet at jeg finner dem overalt, nordpå, i Midt-Norge, i Oslogryta, og både på Sør- og Vestlandet – over hele landet.

Takk for samarbeidet vi skal fortsette – fordi fellesskap fungerer. Lykke til videre med landsmøtet!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook