Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kampgrupper - brev fra...

Kampgrupper - brev fra Nei til EU til forsvarsministeren

I forbindelse med den norske deltagelsen i EUs kampgrupper har Nei til EU tre spørsmål, som vi ber departementet besvare.

For det første: NTB skriver i artikkelen ”Ola Soldat klart til kamp under EU-flagg”, bl.a. publisert på ABC Nyheter 30.01.11, at den norske adgangen til å nekte å delta i en operasjon ” bare er snakk om en teoretisk mulighet”. Dette ifølge Bjørn Olav Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt, som siteres slik: ”Vi har reservasjonsrett, men hvis vi skulle bruke den, vil vi miste enhver troverdighet.” Helene Sjursen ved ARENA Senter for europaforskning støtter vurderingen: ”Min vurdering er at det vil være ekstremt vanskelig å si nei i det øyeblikket EU bestemmer seg for at det skal settes inn en slik styrke, sier hun.” Vi ber om departementets kommentar til disse påstandene, samt en redegjørelse for hvilke forhold som vil tillegges særlig vekt i vurderingen av om Norge skulle trekke seg fra en konkret operasjon.

For det andre: Er Norges deltagelse i kampgruppene på noe tidspunkt vurdert av Justisdepartementets lovavdeling mht. deltagelsens forhold til Norges Grunnlov?

For det tredje: Hvilke kostnader er forbundet med den norske deltagelsen i EUs kampgrupper? Vi ber om budsjettall for inneværende år.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook