Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Kampen om tjenestedire...
Demonstrasjon mot tjenestedirektivet og sosial dumping
© NtEU

Kampen om tjenestedirektivet fortsetter på Nei til EUs landsmøte

Pressemelding fra Nei til EU 13.11.08

Nei til EUs landsmøte 2008 avholdes 14.-16. november på hotell Rica Hell i Trøndelag, med Nord-Trøndelag Nei til EU og Sør-Trøndelag Nei til EU som vertskap.

Les programmet for landsmøtet og oppdaterte nyheter her: www.neitileu.no/landsmote

Arbeiderpartiet vil nå presse gjennom tjenestedirektivet. Dette dramatiske utspillet gjør tjenestedirektivet til hovedsak på Nei til EUs landsmøte, som vil komme med sine krav til regjeringspartiene før behandlingen. Fredag vil både Fagforbundets leder Jan Davidsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete møte Nei til EU. De er begge blant de viktigste motstanderne mot EUs tjenestedirektiv. Jan Davidsen er også sentralstyremedlem i Ap og Nei til EU ser fram til hvordan han vil kommentere Aps svar til LOs fire krav. Høydepunktene fredag er:

  • 15.00: Leder Heming Olaussens tale.
  • 16.00: Liv Signe Navarsete hilser landsmøtet.
  • 18.00: Jan Davidsen hilser.

Det er første gang en leder for Fagforbundet deltar på et Nei til EU-landsmøte, noe som viser at alliansen mellom Nei til EU og fagbevegelsen har blitt kraftig styrket av kampen mot EUs tjenestedirektiv. Det er et sterkt signal at Jan Davidsen kommer til Nei til EU nå når tjenestedirektiv-kampen topper seg. Davidsen har også varslet at støtten til regjeringa i valgkampen ikke er garantert dersom tjenestedirektivet blir innført.

Når Jens Stoltenberg allerede i dag - dagen før Nei til EUs landsmøte - kunngjør at Ap har bestemt seg for å kjøre gjennom tjenestedirektivet mot SVs og Sps stemmer i regjeringa, skaper han mange tapere:

  • APs partidemokrati står igjen som latterliggjort
  • Fagbevegelsens uro og motstand er overkjørt
  • EØS-avtalen har mistet mye av sin troverdighet
  • Det rød-grønne regjeringsprosjektet har vist at heller ikke det klarer å stanse den mest ekstreme EU-tilpasninga vi hittil har sett

- Stoltenbergs ensidige forsikringer til LO er ikke troverdige. Slik Gro Harlem Brundtland lovte det norske folk at hjemfallsretten ikke ble berørt av EØS, prøver Stoltenberg nå å uskadeliggjøre fagbevegelsen med sine forsikringer. De vil vise seg ikke å holde, når det blir EU, ESA og EFTA-domstolen som skal bestemme. Fagbevegelsen må trekke sine egne konklusjoner av dette, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

- Nei til EU vil kjempe til avgjørelsen faktisk er falt. Det er grunn til å tro at det egentlig er et flertall i regjeringa mot direktivet. Vi mener dette flertallet må få komme til uttrykk. Partipisk i denne saken er et udemokratisk overgrep. Nei til EU er glad for at SV og Sp tar dissens. Det markerer alvoret i saka. Nei til EU vil nå kreve at EØS-avtalen blir gjennomgått i sin helhet. Er egentlig reservasjonsretten reell? Hvis ikke, er avtalen grunnlovsstridig.

Landsmøtet skal velge ledelse i Nei til EU. Leder Heming Olaussen samt nestleder Torunn Husvik er innstilt på gjenvalg. Som nye i arbeidsutvalget har valgkomiteen, under ledelse av Ingrid Fiskaa, innstilt Merete Furuberg (SP, Hedmark) og Sverre Vatnar (KrF, Oslo). Du kan finne mer informasjon om valgkomiteens innstilling på nettsidene.

*** For mer informasjon, kontakt Heming Olaussen på tlf. 901 55 894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook