Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Ja takk til ATTAC

Ja takk til ATTAC

Nei til EU stiller seg positivt til etableringen av ATTAC-bevegelsen i Norge. Den internasjonale ATTAC-bevegelsen er et uttrykk for et folkelig opprør mot den nyliberale økonomiske globaliseringa som brer seg stadig videre.

Etter Nei Til EUs mening er det viktig at den norske delen av Attac-bevegelsen tar innover seg hvordan de grunnprinsippene som ligger bak EUs indre marked, bidrar til å motarbeide Attacs mål.

Nei Til EU støtter Attac i arbeidet for å få gjnnomført:
- Stans i internasjonal spekulasjon
- Skattlegging av valutatransaksjoner
- Straffetiltak mot skatteparadi
- Slett u-landsgjeld

Vi støtter også Attacs målsetting om å organisere motstand mot alle nye angrep på statenes suverenitet under påskudd av at investorene og handelsinteressene skal ha forrang i det internasjonale økonomiske samkvem

Nei Til EU krever en ensidig innføring av Tobinskatt i Norge og oppfordrer Attac til å gjøre det samme. Med sin uavhengige stilling, gode økonomi og handelsbalanse, er Norge et naturlig foregangsland. Men da må ikke Attac på forhånd avskrive muligheten for å gripe fatt i de strukturer som hindrer Norge i dette.

Organisasjonene WTO, IMF og Verdensbanken på globalt plan, og EU, NAFTA og APEC på regionalt plan, er i dag de fremste eksponentene for å drive fram en markedsliberalisme som står skarpt i kontrast til ATTACs målsetninger. EU er ikke er et redskap for å nå de målene som ATTAC kjemper for. Dette blir også bekreftet fra EUs side.

EU-kommisjonen har på spørsmål fra EU-parlamentarikeren Jonas Sjøstedt slått fast at en såkalt Tobinskatt (skatt på valutatransaksjoner) vil være i strid med fem ulike artikler i traktaten; artikkel 56(om fri flyt av kapital), artikkel 12 (om forskjellsbehandling), artikkel 39 (om fri flyt av arbeidskraft), artikkel 43 (om fri etableringsrett) og artikkel 49 (om fri flyt av tjenester), og at den høyst sannsynlig vil være i strid med artikkel 57 i traktaten. Disse bestemmelsene kan kun endres med enstemmighet i Unionsrådet.

I Klassekampen 26. Februar sier ATTACs leder, Bernhard Cassen, følgende om deres holdning til EU: "Vi har valgt å ikke forholde oss til arkitekturen og ideene bak EU, det er ikke det viktige nå. Vi ser på EUs konkrete politikk og den er en tilrettelegging for de multinasjonale selskapene." ATTAC har også kritisert innholdet i Nice-traktaten. Dette må også reflekteres i en norsk avdeling av ATTAC.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook