Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Island og isvann

Island og isvann

Når oppsto Island som argument for ja-sida i Norge? Svar: Høsten 2008. På ruinene av islandsk økonomi danset plutselig ja-sida polka til utsiktene for ja-vind etter at nei-vinden i Norge har blåst konstant på kulings styrke i fire år.

I november 08 utbasunerte derfor både Grete Berget og Erna Solberg at Island ville søke EU-medlemskap i februar 09, og at Norge måtte ”skynde seg” å søke sammen med Island! Ikke ble det søknad, og ikke var det mange som løftet et øyenbryn. EU-entusiastene tok feil nok en gang.

Nå er det på’n igjen. Riktignok har vi en litt endra situasjon på Island, der søknad er sannsynlig. Men i ja-sidas verden er allerede søknaden ferdigforhandla, folkeavstemminga har gitt ja-svar, Alltinget har etter et nytt valg bekrefta et ja-vedtak, Island er på vei inn i EU – og Norge blir stående alene, ensom og forlatt. Sammen med Liechtenstein, som er blitt ja-sidas nye skjellsord. Skatteparadis som det er, og åpenbart en styggedom for Høyre (sic!).

I 15 år hørte vi ingenting stygt om fyrstedømmet. Det var den gang de var gode å ha for EØS-konstruksjonen. Greit da, å legge merke til en utenriksminister som maner til besinnelse og i stedet fokuserer på EUs ublue krav i EØS-kontingentforhandlingene. Eller en Dagsavis-forside 8.mai som slår opp at Norge aldri kommer til å bli EU-medlem.

Hvisomattedersomatte alt går som ja-sida ønsker, så KAN det hende at spørsmålet om fisk kommer høyere opp på dagsorden i EU-debatten. Derfra til å slutte at Norge blir EU-medlem er nokså urealistisk. Men vi på nei-sida er klare. Vi har styrket både organisasjon, økonomi og beredskap de siste årene. Vi viste i §93-saken at vi er i stand til å gripe inn i den politiske situasjonen her til lands. Vi har den politiske bredden i nei-alliansen intakt. Vi har styrket båndene til fagbevegelsen gjennom kampen mot tjenestedirektivet. Vi diskuterer gjerne EU-saken, aktuell som EU er nesten hver dag med nye direktiver som forbrukerdirektiv, vikardirektiv, helsedirektiv, bompengerabattdirektiv, osv. Problematiske og utfordrende alle som en.

Men noen folkeavstemming trur jeg det kan bli lenge til vi ser. Fordi folket ikke ser behovet. Fordi nei-sida er for sterk. Fordi ja-sida er livredde for det tredje nederlaget. Derfor nøyer de seg med å mumle om å få folk til å ”innse at vi er 90% medlem allerede” som Europabevegelsen så uetterrettelig formulerer seg.

I mellomtida er det flott om Norge bruker sin sjølstendige stemme til å bekjempe de mest skadelige EU-direktivene, trekke EU for WTO i selsaken slik Støre sier, prøve å få med det baktunge EU i en finansieringsordning for klimareduksjoner i fattige land og ellers begrense arbeidsløsheten så ikke vi også når 11% slik de regner med å gjøre i EU om kort tid., med dertil hørende berettiget sosial uro, protester og streiker. EU får henda fulle. Det er til pass, når medisinen de forordner er mer av det samme gamle markedstro; Lønnskutt, privatisering og fjerning av offentlige pensjoner. Ikke akkurat Soria Moria..

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook