Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Irland sier nei til Ni...

Irland sier nei til Nice-traktaten, ikke til østutvidelsen

- Det irske folk har ikke sagt nei til øst-utvidelsen. Det irske folk har sagt nei til en ny EU-traktat som sentraliserer mer makt til Brussel og som øker de store landenes makt på bekostning av de små, sier leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik.

- Nei til EU gratulerer det irske folk som har stått i mot propagandaen om at Nice-traktaten er nødvendig for å muliggjøre øst-utvidelsen, fortsetter Gjelsvik.

;Irland og søkerlandene taper på Nice
Det er de store landene i EU, med Tyskland og Frankrike i spissen, som har ansvaret for at øst-utvidelsen nå kan bli forskjøvet. Det er disse landene som presset igjennom økt stemmevekt for seg selv i EUs institusjoner i Nice-traktaten, samt økt bruk av kvalifisert flertall. Irland er sammen med Danmark, Finland og Luxembourg de landene som taper mest på de nye stemmerettsreglene i Nice-traktaten.

Blant de øst- og sentraleuropeiske søkerlandene er det bare ett land
(Polen) som vil tjene på en omfordeling av stemmer til fordel for de store landene.

- Søkerlandene skal være glad for at Irland sørger for å avvise de nye
stemmerettsreglene som ligger i Nice-traktaten, sier Gjelsvik.

;EU vil styre Irlands statsbudsjett
Det har tradisjonelt vært stor oppslutning om EU i Irland. Derfor er det
som nå skjer ekstra oppsiktsvekkende. Irene er blitt grundig lei av
maktarrogansen til politikere og byråkrater i Brussel, som til og med
legger seg opp i utforminga av Irlands statsbudsjett.

EU-kritikken vokser
I september sa danskene nei til euro og ytterligere økonomisk integrasjon.

I mars sa sveitserne nei til å søke medlemskap i EU. Nå sier irene nei til Nice-traktaten. I søkerlandene vokser motstanden mot EU.

- Det skyller en EU-kritisk bølge over Europa. Den vil komme til uttrykk i Gøteborg neste uke, der 1500 nordmenn vil demonstrere sammen med meningsfeller fra hele Europa, avslutter Gjelsvik.

------------------------------------------------------------------
For nærmere informasjon kan leder i Nei til EU Sigbjørn Gjelsvik kontaktes på telefon 23 35 45 88 / 91 16 16 75

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook