Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Ikke ett øre mer til p...

Ikke ett øre mer til pengesluket EU, sier Nei til EU-leder Heming Olaussen

I samband med de pågående forhandlingene om det norske bidraget til EUs utvikling, har det kommet fram at EU krever kraftige påplussinger.

- Det er uhørt, mener Nei til EU-lederen. 2 miliarder pr. år er allerede mer enn nok. EU er et pengesluk og mangler fullstendig kontroll over hvor penger tar veien. De har ikke fåt godkjent regnskapene sine de siste 13 årene, og det florerer med rapporter om hvordan penger blir borte, og ikke lar seg kontrollere i EU-systemet. At de i tillegg holder seg med 2 "hovedsteder" for EU-parlamentet og enorme godtgjøringer til EU-parlamentarikerne gjør ikke akkurat lysten større til å bruke flere midler til å subsidiere maktapparatene i Brussel.

- Det har ingenting med manglende solidaritet å gjøre. Tvert i mot ville jeg være mer positiv til økt støtte til sosial og miljømessig utvikling i fattige EU-land dersom Norge hadde større direkte kontroll med midlene, i stedet for at de går om et ugjennomtrengelig EU-apparat. Det er også sånn at det finnes land i verden som er langt dårligere stillet enn EU-land, f.eks. i Afrika. Prioritering av bistand bør derfor skje av norske folkevalgte, og ikke av EU.

- Uansett vil det fortsatt bli rikelig med midler til EU. Nei til EU støtter LO-leder Roar Flåten i at disse i større grad bør brukes til å bygge sosial infrastruktur, herunder bygge fagorganisasjoner og NGOer i "nye" EU-land - et område EU sjøl har forsømt, sier Nei til EU-lederen.

.................

For ytterligere kommentarer: Heming Olaussen, 90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook