Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / I dag skal Stortinget...

I dag skal Stortinget behandle EUs tjenestedirektiv.

Flertallets argumentasjon for direktivet preges av en rekke selvmotsigelser.

I innstillingen fra næringskomiteen hevder representantene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og KrF at direktivet ikke vil stå i veien for nasjonale tiltak for et ryddig arbeidsliv. Samtidig viser flertallet også til at "Direktivet slår fast at tenesteytarar er underlagt reglane i den staten der dei er etablerte." Altså at direktivet i realiteten fortsatt bygger på det utskjelte opprinnelseslandsprinsippet, og at vi vil bli prisgitt andre lands regelverk i kontrollen av besøkende tjenesteytere.

- Tjenestedirektivet er historien om en sak der kritikerne har måttet sloss hele veien for åpenhet og demokrati. Stortinget følger i Stoltenbergs spor og godkjenner direktivet i en situasjon der de som vil merke virkningene - fagbevegelsen og LO - er sterkt kritisk og ennå ikke har konkludert, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook