Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hvilke alternativer ha...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
© John Øyslebø

Heming Olaussen

Hvilke alternativer har vi til EØS-avtalen?

Dette spørsmålet tok leder i Nei til EU, Heming Olaussen grundig for seg da det var ”stinn brakke” i kafeen på Søgne Gamle Prestegård onsdagskvelden. Ikke en ledig stol var å oppdrive.

Det ble tre gode skoletimer av de sjeldne om EØS og om det finnes andre alternativer til EØS-avtalen enn fullt medlemskap i EU. Heming Olaussen var skolelæreren og han hadde en lydhør ”elevflokk”. Denne temakvelden om EØS inngjekk også som en kurskveld i kurset ”EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer ” som Vest-Agder Nei til EU gjennomfører i samarbeid med studieforbundet Populus.

Mange spørsmål tok Heming for seg. Kan EØS-avtalen være en barriere mot EU-medlemskap? Må vi være med i EØS for å sikre norsk industri og fiskeeksport? Hva vet vi om hvordan WTO-reglene står i forhold til EØS-avtalen? Er det et alternativ å reforhandle EØS-avtalen? Hvilke deler bør i så fall endres? Hvordan kan EØS-avtalen sies opp? Hva er status for den tidligere frihandelsavtalen mellom Norge og EU? Hvilke konsekvenser kan det få for EØS-avtalen om Island skulle bli medlem av EU? Hvordan har Sveits regulert sitt forhold til EU? Hvilke hensyn og interesser er særlig viktig å ivareta i en eventuell ny avtale med EU?

Systematisk fikk tilhørerne så gode svar som det var mulig for Heming å gi svar på. Det er jo ikke lett å gi klare svar på alt. Heming anbefalte sine ”elever” å kjøpe Nei til EUs årbok 2012 som vil komme fra trykkeriet i løpet av fjorten dages tid. Der vil det stå mye om disse spørsmålene som ble reist denne kvelden. Heming kommenterte også en del andre spørsmål omkring EØS og andre ting som Nei til EU er opptatt av. Han gledet seg over den siste meningsmålingen utført for Nationen og Klassekampen av Sentio som sier at kun 18,6 prosent av de spurte vil melde Norge inn i EU. 70,8 prosent svarte nei, og 10,6 prosent visste ikke. Andelen som vil melde inn Norge i unionen er den laveste noensinne i EU-barometeret.

Da Heming fikk spørsmålet om hvorfor vi fikk EØS-avtalen på begynnelsen av 90-tallet, så svarte Heming at ”mange var for EØS-avtalen fordi EU-medlemskap var verre”.

© John Øyslebø

Innimellom fortalte leder i Søgne Nei til EU, Siv Skagestad om Søgne Gamle Prestegård og en del historier knyttet til den, blant annet da Bjørnson-familien hadde tilhold der og da de fikk besøk av Ole Bull.

© John Øyslebø

Borghild Løver (nederste bilde) underholdt med mange morsomme lokale stev fra eldre tider i Mandalsdistriktet. Dramatikk og kjærlighet var nok sentrale stikkord i disse stevene. Et eget EU-stev hadde hun også skrevet for anledningen.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook