Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hva mener partiene om...

Hva mener partiene om EU og EØS?

Nei til EU har gått gjennom partienes vedtatte stortingsvalgprogram på jakt etter svar på sentrale spørsmål angående Norges forhold til EU. Her er noen av konklusjonene.

Nei til EU har også har bedt partienes øverste listekandidater svare på spørsmåle, og svarene fra kandidatene i ditt fylke kan du lese i kandidatundersøkelsen vår.

I tabellen til høyre er partienes egne svar, slik de har vedtatt dem i stortingsvalgprogrammene.

I Standpunkt 3-2017 og valgavisene ble dessverre Kystpartiet sine synspunkt gjengitt feil.

Her er bakgrunnen for spørsmålene vi har stilt til stortingskandidatene og som vi også har lett etter i programmene.

1. Mener du at Norge skal bli medlem av EU?

Nei til EU arbeider mot at Norge skal bli medlem av EU, og mot at det norske samfunnet skal tilpasses til den samfunnsformen EU-systemet innebærer.

Det har vært flertall mot EU-medlemskap i meningsmålingene helt siden 2005. Dermed våger ikke ja-siden å sette i gang en ny medlemsskapskampanje nå. Men ja-siden gir seg ikke, og det er viktig å sikre et stort flertall mot EU på Stortinget.

2. Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen?

EØS-avtalen ble innført uten folkeavstemning. Når den nå viser seg å være langt mer omfattende enn noen hadde forestilt seg, bør folket spørres.

3. Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?

EØS-avtalen pålegger Norge å innføre i norsk lov alle direktiv fra EU. Avtalen gir EFTA-domstolen rett til å overprøve norsk rett, tariffavtaler og arbeidslivslovgiving. Sies avtalen opp, trer den gamle handelsavtalen, som gir tollfrihet på alle industrivarer, i kraft, og vi kan på dette grunnlag forhandle fram en normal handelsavtale. Slik EU har med de fleste land i verden.

4. Bør Norge benytte vetoretten (også kalt reservasjonsretten) i EØS mer aktivt?

Norge har bare brukt vetoretten én gang sjøl om det er kommet en rekke direktiv som  aldri ville blitt foreslått av en norsk regjering. Et resultat av den pågående EØS-debatten er at flere partier åpner for mer aktiv bruk av reservasjonsretten.

5. Mener du at vetoretten bør brukes mot EUs jernbanepakke IV, som pålegger Norge å konkurranseutsette persontrafikken?

Jernbanepakke IV pålegger anbud på togstrekninger og oppsplitting av NSB. Om foreslåtte anbud skal stanses og  skinner og tog igjen samles i et selskap, må Norge legge ned veto. Med jernbanepakke IV vil EU ta full styring over hvordan jernbanen skal drives i Norge.

6. Støtter du at Norge skal bli underlagt EUs energibyrå ACER gjennom overføring av myndighet til overvåkningsorganet ESA?

Godtas ACER vil vi ikke kunne beholde en lav norsk strømpris til fordel for norsk industri og befolkning. Det vil være ACER, ikke Norge, som bestemmer reglene for eksport og import av elektrisk kraft.

7. Bli i Schengen?

Med Schengenavtalen mister Norge muligheten til grensekontroll, som er det mest effektive middel mot kriminalitet over landegrensene. Avtalen binder Norge til å bidra til overvåkning av EUs yttergrenser.

8. Innføre helikopterforordningen HOFO?

Med HOFO overføres både driftstillatelse og tilsyn av helikoptertrafikk til Nordsjøen fra Norge til det land helikopterselskapet er registrert.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook