Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hordaland Nei til EU p...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
Deltakere fra Nei til EU på Trondheimskonferansen 2016.

Deltakarar frå Nei til EU på Trondheimskonferansen 2016.  

Hordaland Nei til EU på Trondheimskonferansen 2016

Trondheimskonferansen 2016 gjekk av stabelen 29.–31. januar, og konferansen samla i alt 578 deltakarar, dei fleste sjølvsagt frå fagrørsla.

Nokre Nei til EU-folk hadde også funne vegen til Trondheim, blant desse var det tre representantar frå Hordaland Nei til EU: Leiar Hildur Straume, nestleiar og sekretær Toril Mongstad og styremedlem Gunnar Rutle.

Konferansen med tittelen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» hadde eit mangfald av interessante og dagsaktuelle tema på agendaen, og det gledelege for Nei til EU var at også tema knytt til vår kamp, hadde fått god plass i programmet.

Før konferansen starta fredag ettermiddag, var det tre parallelle seminar, og det eine hadde EØS, arbeidslivskriminalitet og TTIP/TISA som tema. Leiar Kathrine Kleveland og Boye Ullman var blant innleiarane her.

På sjølve konferansen hadde dette temaet også plass. Laurdag sto Fagbevegelsen og EØS som program-post, og her var innleiarane Marianne Marthinsen og Kathrine Kleveland. I tillegg hadde Boye Ullman ordet og han snakka om utredning / konferanse om anskaffelsesdirektivet og verftsdommen.

Etter desse innlegga var det ordskifte og debatt.

Og endeleg, i Trondheimsresolusjonen, vart følgjande teke med:

I. EØS, TTIP og TISA.

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) og TISA (Trade in Services Agreement) er nye handelsavtaler som er lansert av amerikansk og europeisk storkapital. Disse handelsavtalene tar sikte på å bygge ned nasjonale reguleringer og legge nye markeder åpne for storkapitalen uten det de betrakter som handelshindringer, det vil si arbeidsmiljølov, forbruker­beskyttelse, miljøstandarder osv.

Trondheimskonferansen 2016 krever

  1. full åpenhet om forhandlingene om TISA og TTIP.
  2. stopp i forhandlingene inntil konsekvensene er utredet.
  3. ingen liberalisering som svekker faglige rettigheter, miljøstandarder og forbrukerrettigheter.
  4. ingen aksept av klausuler som binder opp framtidige regjeringer.
  5. ingen aksept for at investorer skal få egne tvistesystem der de kan kreve erstatning for demokratisk vedtatte lover.

LO-kongressen 2013 krevde: ”at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdann­else. ILO konven­sjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter.”

EØS i dag er langt unna det som folket ble forespeilt i 1992. Viktige avgjørelser blir tatt i Brussel – ikke på Stortinget eller i kommunestyrene. EØS begrenser demokratiet. 

Trondheimskonferansen 2016 krever at regjeringen ikke implementerer flere nye direktiv og EU-vedtak som undergraver velferdsordninger og norsk lov- og avtaleverk.
Trondheimskonferansen 2016 krever at EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale.

Tillitsvalgte er resultatorienterte. Alt som kan oppnås innen EØS-avtalens rammer må prøves. Men når det ikke gir suksess må svaret bli «ut av EØS», ikke resignasjon. Målet er å vinne LO-kongressen i 2017 for et «ut av EØS» vedtak, slik NTF, EL & IT Forbundet og FO har vedtatt.

Trondheimskonferansen 2016 oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd til å fatte vedtak om «ut av EØS» i så mange forum som mulig.

Dermed fekk me ei god utteljing for saka vår, og det er godt å kjenna på at me står saman med fagrørsla i denne viktige kampen.

Det vart tre særs nøgde deltakarar frå Hordaland Nei til EU som sette seg på flyet til Bergen søndag ettermiddag.

Maken til konferanse skal ein leita lenge etter! Denne reiser me gjerne på neste år også.

Og – all ros til arrangøren – LO i Trondheim – det fortener dei!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook