Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Høringsuttalelse om en...
DNA
© RambergMediaImages

Høringsuttalelse om endringer i patentloven

Nei til EU har avgitt høringssvar på «gjennomgang av tiltaka som vart innførte i norsk rett ved gjennomføringa av EUs patentdirektiv m.m».

Nei til EU ønsker å kommentere følgende forhold:Nei til EU mener de såkalte avbøtende tiltakene, som ble innført da Norge implementerte EUs patentdirektiv med gyldighet fra 1. februar 2004, ikke er tilstrekkelig for å motvirke de negative konsekvensene av direktivets system for patentering av planter, dyr og biologisk materiale. De avbøtende tiltakene gjelder uansett kun en liten del, under ti prosent, av patentene som kan bli gjeldende i Norge.

At det måtte innføres avbøtende tiltakene da EUs patentdirektiv ble gjennomført, er et tydelig uttrykk for den grunnleggende svekkelsen av sentrale hensyn i norsk regelverk som direktivet medfører.

Høringsbrevet har et snevert fokus på om disse tiltakene har fungert i tråd med formålet, altså å avbøte mulige uheldige sider på enkelte områder, og gir bare begrenset informasjon om øvrig implementering av patentdirektivet.

Det sentrale og nye med patentdirektivet var at det ble lov å patentere planter og dyr med den hensikt å stimulere bioteknologisk innovasjon og utenlandske investeringer i Norge. Men har mulighet for å kunne patentere planter og dyr bidratt til en blomstrende bioteknologisk industri i Norge? Mer informasjon og analyse av effektene av patentdirektivet i sin helhet ville gitt en grundigere forståelse av effektene av de avbøtende tiltakene. Høringsbrevets manglende vurdering av de avbøtende tiltakene i en slik sammenheng begrenser nytten av å se på de ulike tiltakene isolert sett.

Nei til EU viser til bl.a. Utviklingsfondets faglige vurdering av at de avbøtende tiltakene i seg selv ikke er tilstrekkelig for å motvirke negative sider ved patent på planter og dyr og annet biologisk material. Betydningen av tiltakene er dessuten marginalisert ved norsk tiltredelse til Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) i 2008. I utgangspunktet hadde de avbøtende tiltakene begrenset betydning ved at de ikke gjaldt majoriteten av søknadene til Norge. Når EPO nå har tatt over anslagsvis 70 % prosent av søknadene som tidligere kom direkte til Norge, gjelder derfor de avbøtende tiltakene bare anslagsvis 9 % av patentene som kan få gyldighet i Norge.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook