Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Høring: Endringer i pe...
Paragraf

Høring: Endringer i petroleumsloven

Høring Stortingets energi- og miljøkomite 7.6.2011

Endringer i petroleumsloven

Innlegg Nei til EU v/leder Heming Olaussen

(forbehold om endringer ved framføring)

Leder.

Takk for invitasjon til høring på Stortinget. Nei til EU er svært glad for at Stortinget tok grep og besluttet en noe mer åpen og demokratisk behandling av denne saken enn det var lagt opp til. Jeg mener nok likevel at saken hadde fortjent en enda bredere behandling, med ordinær høring og mulighet for en mer omfattende offentlig debatt. Den siste ukas ulike ut- og innspill, uttalelser og synspunkter fra mange ulike aktører tyder på at denne saken ikke fortjener å bli behandlet som en hastesak.

Når Nei til EU bekymrer seg for det framlagte lovforslaget er det både på basis av den noe ekstraordinære prosessen som vi har skjønt har foregått mellom Departementet og ESA, og i etterkant av denne, på grunnlag av selve prop'en, og ut fra det prinsipielle utgangspunkt nedfelt i regjeringserklæringen om å «forsvare vitale nasjonale interesser» overfor EU.

Nei til EU er sjølsagt fornøyd med at oppimot 70% av det norske folk forkaster ideen eller drømmen om et norsk EU-medlemskap. Vi er derimot i tvil om det politiske lederskapet her til lands tar inn over seg i tilstrekkelig grad at over 60 % av det samme folket mener EU har FOR STOR makt og innflytelse her i landet? Med dagens lovendring er jeg redd for at EU via ESA demonstrerer enda tydeligere at makta over viktig norsk politikk ligger i Brussel – ikke i Oslo. Det er mulig mange her på huset er fornøyd med dette, vi er det definitivt ikke.

Det er særlig hensynet til Nordområdesatsinga og de nasjonale distriktspolitiske virkemidlene som er av betydning her.

Stortinget og regjeringa har ved en rekke høve fattet politiske vedtak og drevet aktiv samfunnsstyring mht. lokalisering av hovedkontor og baser innenfor petroleumsvirksomheten. § 10 i loven har hjemlet gode beslutninger om lokalisering til bl.a. Florø, Kristiansund, Stjørdal, Harstad og Hammerfest. Harstad ble utpekt som hovedkvarter for petroleumsvirksomheten i NordNorge av norske myndigheter. Oljeselskapene måtte bare forholde seg til det. Nornefeltet ble delt mellom Harstad, Sandenessjøen og Brønnøysund. En pakkeløsning bestemt av myndighetene, ikke av oljeselskapene. Snorrefeltet ble i sin tid delt mellom Stavanger og Florø.

Petroleumsloven og dens § 10 har vært et viktig redskap i den statlige verktøykassa.

Så er sjølsagt mange beslutninger også tatt i samråd med selskapene, og det er jo bare flott. Men da har loven ligger bak, som et slags ris bak speilet,

Det er denne politisk bevisste samfunnsstyringa som nå blir vanskeliggjort, om ikke umuliggjort. En kan alltid håpe at oljeselskapenes styrer vil fatte beslutninger som myndighetene er enige i, og som vil være til beste både for distriktsinteresser og arbeidsplasser rundt i landet, men det virker noe hasardiøst å legge Kardemommeloven til grunn for norsk petroleumslovgivning. Ikke minst innenfor nettopp dette næringsområdet, med store risiki, enorme fortjenestemuligheter og mange aktører med ulike interesser å ivareta – spesielt i det framtidige «eventyret i nord» - kan avvikling av klare styringsinstrumenter vise seg å bli et tungt ansvar å bære. For eksempel når man i framtida skal evaluere viktige politiske beslutninger - som angår vitale nasjonale interesser - ved inngangen til dette 100-året.

Jeg håper Stortinget vil ta seg god tid til å tenke seg om, og å få fram et bredere beslutningsgrunnlag enn denne nokså tynne prop'en og 13X10 minutters innlegg her i dag gir grunnlag for. Ikke minst hensynet til mest mulig åpenhet og et demokratisk og kunnskapsbasert ordskifte tilsier at Stortinget iler langsomt. Jeg vil mene at bevisbyrden i denne saken ligger hos Departementet – at Norge vil ha samme adgang som i dag til å bestemme lokalisering og baser. Det er en påstand jeg gjerne skulle ha sett grundig utredet av flere, uavhengige eksperter. Jeg er redd man vil stå overfor en snarlig blåmandag. En Brussel Monday Blues.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook