Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hjemfallskonflikten er...
Logo

Hjemfallskonflikten er politisk - ikke juridisk

Uttalelse fra Nei til EUs styre 10. mars 2007:

Regjeringen må reise hjemfallssaken politisk overfor EU hvis EU-jussen går Norge imot.

I neste uke skal EFTA-domstolen gjennomføre en høring om den norske hjemfallsordningen. Nærmere sommeren vil vi få vite om EFTA-domstolen mener ordningen er i strid med regler i EØS-avtalen.

Hjemfallsordningen innebærer at privateide kraftverk tilfaller staten vederlagsfritt etter 60 år. Kraftverk som er eid av kommuner og fylkeskommuner, er ikke underlagt et slikt hjemfall til staten.

I EØS-avtalens artikkel 125 står det: ”Denne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten.” Fra norsk side er det helt fra inngåelsen av EØS-avtalen i 1992 lagt til grunn overfor EU at hjemfallsordningen ikke rammes av EØS—regelverket.

Hvis EFTA-domstolen skulle komme til en annen konklusjon, må Regjeringen ta hjemfallsordningen opp til direkte forhandlinger med EU i EØS-rådet der avtalepartene ”kan ta opp alle spørsmål som forårsaker vanskeligheter”.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook