Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Historisk løft fra nei...

Historisk løft fra neisiden

Artikkel fra Finansavisen 20. september 2010:

Praktverket om Nei til EUs historie skal ut til 20.000 personer. Organisasjonen satser nesten et kvart årsbudsjett på utgivelsen.

Omtrent 15 bedrifter og organisasjoner har de siste seks årene brukt omtrent 50 millioner kroner på å utgi historien om seg selv. Nå har Nei til EU satt i gang arbeidet med å feire 20-årsjubileet for neiseieren i 1994. Boken kommer ut i 2014. Da vil den også sammenfalle med 200-års-jubileet for den norske grunnloven av 17. mai 1814.

 Håper å dekke inn alt
Nei til EUs landsmøte har vedtatt en kostnadsramme for sitt bokprosjekt på 4,4 millioner kroner fordelt på fem år. Omtrent en tredel av budsjettet er satt av til å dekke honorarer til historikere og sekretærhjelp. Fordeling av de øvrige utgiftene er ikke endelig fastsatt, men de skal dekke utgifter til forlag, som tryk king, distribusjon og utgifter til bilder. I 2008 hadde Nei til EU 18,4 millioner kroner i inntekter og 18,3 millioner i utgifter. Det betyr at organisasjonen satser nesten et kvart årsbudsjett på utgivelsen. Samme år fikk organisasjonen 3 millioner kroner i offentlig støtte og 7,4 millioner kroner i privat støtte. Forfatter for utgivelsen blir Roar Madsen, historiker med RV-bakgrunn ved NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Organisasjonen har budsjettert med at alt skal dekkes inn gjennom salg og støtte fra fond som Fritt Ord og Faglitterært fond.

Kaffebokformat
Boken skal lages i praktverk- eller kaffebokformat. Målet er at den skal være tilgjengelig, lett lesbar og gjennomillustrert, både for de som har deltatt i tidligere års EU-kamp og andre. Hovedmotivet for å gi ut boken er å formidle EU-kampens historie til nye generasjoner og grupper, opplyser Nei til EUs generalsekretær Per Kris tian Dotterud. «Boken skal ikke primært være et minnesmerke over historien, men vil kunne fungere som erfaringsgrunn lag for det videre arbeidet i Nei til EU,» skriver Per Kristian Dotterud i en e-post til Finansavisen.

Svært ambisiøst 
Europabevegelsens leder Paal Frisvold synes det er oppsiktsvekkende at Nei til EU satser så tungt.
– Nei til EU har helt sikkert behov for å trekke frem sine meritter for å få oppmerksomheten bort fra den store omveltningen Europa har gått gjennom siden 1994. Det gjør neisidens argumenter meningsløse i dag, mener han.

– Hva sier utgivelsen om Nei til EUs økonomiske styrke?
– Det sier oss at norske landbruksinteresser er desperate etter å opprettholde verdens høyeste tollmurer. De pøser millioner av kroner på den bruneste og mest antimarkedsøkonomiske organisasjonen i Norge. Den motarbeider det største freds- og solidaritetsprosjektet verden har sett, hevder Frisvold. Også historiker Dag Bakka mener utgivelsen virker svært ambisiøs. Siden 1990 har den Bergensbaserte historikeren har skrevet 13 historikker for rederier og seks for organisasjoner og statlige instanser. – Hensikten er vel å plassere organisasjonen og spørsmålet sentralt i den politiske debatten og historiediskusjonen. Det er nesten en produktplassering i samfunnsdebatten, mener Bakka.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook