Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hilsningstale til SVs...

Hilsningstale til SVs landsmøtet

Heming Olaussens hilsningstale til landsmøtet i SV, 16. mars 2013, Lillestrøm. 

Hilsen til SVs landsmøte 2013

Kjære landsmøte.
Kjære venner.
Kjære seierslandsmøte!
Hva mener jeg?
I det som er erklært det viktigste spørsmålet i norsk politikk, spørsmålet om norsk EU-medlemskap, har ikke SV 5 % av folket bak seg - men 75 %!

Kun 15 % sier ja til Jens og Ernas drøm. Det er SV som er på parti med folket.
Og: Akkurat denne dagen  for 8 år siden så vi den siste meiningsmålinga som viste ja-flertall.
I 8 år sammenhengende har det vært nei-flertall.
Fem av dem var før krisa slo inn i EU.
Det er ikke rart at både Jens og Erna har erklært saken for uaktuell de neste fire årene.
Mine venner - DETTE er definitivt en av SVs største politiske seire. Den er nok, tradisjonen tro, en smule underkommunisert og u-utnytta. Det ligger et enormt potensiale i det norske folks EU-motstand. Hvem griper mulighetene?
Med selve hovedsaken plassert på fryselager, gjenstår 2 uløste problemstillinger i norsk EU-debatt:
1. Hvordan skal nei-sida, og SV forholde seg til den økonomiske, sosiale og politiske krisa i EU? Hva bør Regjeringa gjøre? Hva vil det si å være solidariske i denne situasjonen?
2. Hvordan håndtere det politiske paradoks, at mens det norske folk massivt motsetter seg at Norge skal underlegges Brussel, har EU aldri hatt så stor makt i Norge som nå? Vi snakker om EØS-avtalen.
Kort om krisa:
Millioner av mennesker har mista arbeidet i EU-landene siden krisa kom fritt flytende via en av EUs fire såkalte friheter:  fri bevegelse av kapital. I enkelte land er ungdomsabeidsløsheten nær 60 %. Fattigdommen er økende, de sosiale forskjellene hårreisende, folk tar livet av seg på åpen gate, barn besvimer  på skolen av mangel på mat! Enkelte EU-land har gått fra moderne velferdsstater til forsorgssamfunn på 3 år!  Vekstnæringa finne du i antall suppekjøkken.
Hvor ligger håpet i denne situasjonen?

Jeg skulle ønske jeg kunne si, i Norge. Det ville være både å overdrive, og dessuten direkte feil. Det er sjølsagt riktig at Norge bidrar med EØS- milliarder, men det er uavhengig av krisa. Det som derimot ER tilfelle, er at Norge har garantert for 55 milliarder kroner til IMFs utlån til Hellas og andre Euro-land. Lån som gis nettopp mot brutale krav om kutt i velferd, lønn og pensjoner, privatisering og utsalg av offentlig eierskap.
Her er Norge en del av problemet - ikke løsninga.
Jeg savner et tydelig Norge. Et land som sier fra, og slutter å jatte med Merkel, Barroso, Van Rompuy og de andre EU-lederne og deres bevisste angrep på fagbevegelsen og vanlige mennesker i Europa. Et Norge som stiller seg solidarisk med de som protester, som marsjerer og demonstrerer; Fagbevegelsen, de sosiale bevegelsene, ungdom. De som virkelig utgjør håpet for Europa.
SV kan gå i front for dette. SV bør gå i front for dette. Og sørge for at Regjeringa viser at Norge går i front for solidaritet med de barna, med de bostedsløse, de fattiggjorte, de arbeidsløse, ungdommen og fagbevegelsen i Europa, ikke med elitene som sikrer sine egne interesser.
Så til EØS-avtalen.
 "Direktivhelvetet" som Rolf Bersås kaller avtalen. "Import av høyrepolitikk" har Karin Andersen og Audun Lysbakken kalt den.
Jeg kan ikke si sånt, leder som jeg er av en tverrpolitisk bevegelse.
Men det er drivende godt sagt...
Men HVIS EØS-avtalen er import av Høyrepolitikk, så er det dessverre Ikke Høyre, men Arbeiderpartiet som er grossereren i A/S EØS-import. SV må for all del unngå å bli oppfattet som juniorpartner i firmaet, som medansvarlig for importen.
Derfor har det vært så bra og riktig av SV å ta dissens på datalagringsdirektivet, tjenestedirektivet og vikarbyrådirektivet, å ville bruke reservasjonsretten i EØS. Ofte sammen med LO. Ta kampen mot EU.
Fokus på arbeidslivet må stå helt sentralt i kampen mot EØS. Det er snart LO-kongress. Nei til EU mener at det er helt avgjørende for å få en virkelig bevegelse i EØS-debatten at fagbevegelsen tar kampen, forsvarer norske tariffavtaler, arbeidsmiljøloven og ILO-konvensjoner mot EU. Men for at det skal skje, bør det finnes også et politisk uttrykk for den samme kritikken. SV kan være det uttrykket, med en klar og tydelig front mot EØS, og med et sterkt og usvikelig forsvar av den norske modellen, faglige rettigheter, et anstendig arbeidsliv og kampen mot sosial dumping.
Alt dette står på spill. På grunn av EU, og altså EØS som eser ut til nær sagt alle samfunnsområder, og inn i norsk arbeidsliv. Nei til EUs syn er at avtalen på kort sikt må reforhandles, for å forsvare faglige rettigheter. På lengre sikt sies opp og erstattes med en tosidig handelsavtale.
Vi ønsker oss derfor et SV som står på barrikadene med oss mot EØS-avtalen, i en sterk allianse med fagbevegelsen og nei-bevegelsen, og som fortsatt står opp mot EUs "direktivhelvete" og krymping av det norske folkestyret.
Jeg er overbevist om at det har SVs ledelse og SVs landsmøte tenkt å gjøre.

Lykke til videre med landsmøtet!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook