Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hilsen til SVs landsmøte

Hilsen til SVs landsmøte

Hilsen til SVs ekstraordinære landsmøte 11. mars 2012.

Kjære landsmøte.

Kjære Kristin, kjære Audun – partidronning og partileder.

På vegne av Nei til EU er det en glede for meg å stå her på dette vellykka landsmøtet og hilse fra en av Norges viktigste motstandsorganisasjoner.

En organisasjon med et hovedformål – å sikre at Norge ikke blir innlemmet i Den europeiske union – et standpunkt som akkurat denne mnd, mars 2012 har hatt flertall i folket 7 år, og som nå har historisk høy oppslutning – hele 80 % er enige med Nei til EU. Og med SV!

Med sånne tall er det lett å forstå at Jens Stoltenberg sier;

«Jeg har vært med å tape 2 EU-kamper. Jeg kommer ikke til å prøve igjen.»

Så Kristin; I din historiske gjennomgang over SV-seire, husk å ta med i den neste boka di; Det var i din tid som SV-leder AP ga opp (i hvert fall inntil videre) å forsøke å få Norge inn i EU. Legg gjerne inn et lite kapittel også om de tre EØS-dissensene du la ned i regjering i tida di; Mot tjenestedirektivet, mot datalagringsdirektivet og mot vikarbyrådirektivet. Føy så til det historiske første vetovedtaket i ei norsk regjering mot et EØS-direktiv, EUs 3.postdirektiv, og du har sikra deg en evig plass på vår «Wall of fame». Motstandskjempen Kristin Halvorsen!

Det at medlemskapdebatten er død – mine venner – må ikke forveksles med at vi ikke har EU-debatt i Norge. Vi har – og kommer i enda mye sterkere grad til å få – en ny og forsterka debatt om Norges forhold til EU. Men nå kommer den til å handle om hvor mye EU skal bestemme i Norge, på tross av at folket har sagt nei to ganger i folkeavstemminger.

Den kommer til å handle om EØS – og litt om de 73 andre avtalene mellom Norge og EU.

Den kommer til å handle om denne mursteinen her (Europautredningen) og om den mye lettere men desto mer kraftfulle Alternativrapporten som blir lansert f.k. torsdag, og som kommer til å legge grunnlaget for den nye EU-debatten i Norge, debatten om hva slags handels- og samarbeidsavtale vi skal ha med EU i framtida, om hvordan Norge er best tjent med å forholde seg til den markedsliberalistiske europeiske union. Det er i virkeligheten debatten om hva slags land Norge skal være – husmenn under EU, eller et sjølstendig, solidarisk land, bygd på fellesskapsverdier og Den norske modellen.

I går fikk dette landsmøtet en annen hilsen – fra toppen av LO. Dersom landsmøtet i stedet hadde blitt hilst av en gjennomsnittlig tillitsvalgt i f.eks. Fellesforbundet, Fagforbundet eller El&IT-forbundet, tror jeg dere hadde fått et helt annet budskap; Et budskap om uro og forbannelse, om hvordan retten til fast arbeid og et trygt liv, ønsket om en sterk fagbevegelse og et anstendig arbeidsliv trues av EUs vikarbyrådirektiv, og du skal ikke se bort fra at han eller hun hadde sagt; Og av EØS-avtalen.

Nå sier f.eks. Fellesforbundet i Hedmark at Trettebergstuen og Storberget ikke er velkommen til å drive valgkamp hos dem! Nettopp. Men det er en Hedmarksrepresentant de ønsker velkommen – og det er Karin Andersen!

I sin tid holdt Martin Kolberg en berømt landsmøtetale i AP, det var da han med kraft sa de tre ordene; Fagbevegelsen, Fagbevegelsen, Fagbevegelsen. Det var den gang.

Audun; Jeg har ikke titta i manuset til din store tale i ettermiddag. Men skulle jeg vært din øyrekviskrar, ville jeg sagt:

Fagbevegelsen – miljøbevegelsen – neibevegelsen!

Og et par bevegelser til.

SV – bevegelsenes parti; Der ligger mulighetene, der ligger om ikke de 80, så kanskje de 8 prosentene – for SV? Vi i Nei til EU deler ihvertfall gjerne!

Jeg skal avslutte med å gi den tidligere og den nye partilederen en gave fra Nei til EU.

Til vårt landsmøte sist november gikk vi til det utradisjonelle skritt å bestille et kunstverk – et verk av den kanskje mest politiske kunstneren Norge har – Rolf Groven.

Vi fikk verket Sorrya Euroria.

Eller EU i solnedgang som også er en mulig tolkning.

En tittel med dobbelt bunn kan man trygt si, og et bilde med stor aktualitet.

Her er deres versjon, som jeg håper dere vil henge på en vegg og la dere inspirere av i deres fortsatte virke og i den store EU-debatten som kommer til å hjemsøke vårt land!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook