Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hilsen til Rødts lands...
© Nei til EU

Hilsen til Rødts landsmøte

Kjære røde venner.

På vegne av Nei til EU vil jeg hilse landsmøtet – et landsmøte som jeg skjønner skal gjøre noen viktige veivalg for partiet.

Ett veivalg vi gjerne ser at dere gjør, er å ta del i feiringa av dobbeltjubileet i dette året, 2014. Som dere har fått med dere, feirer hele nasjonen 200-årsjubileum for Grunnloven. Nå er jeg ikke 100 % oppdatert på Rødts forhold til Grunnloven, men når jeg sier at det også er 20-årsjubileum for den store nei-seieren i 1994, da folket beseira eliten om EU for andre gang, da regner jeg med å ha deres fulle og hele støtte.

Men vi feirer altså begge jubileene – 200 år og 20 år. Vi er ikke snauere enn at vi dessuten mener at det er to sider av samme sak. Hvordan det?

1814 handla i bunn og grunn om to ting: Folkesuverenitet og sjølstyre. Eidsvoldsforsamlinga – i hvert fall flertallet av dem – ville kvitte seg med Kongens overhøyhet over folket, og lykkes. De ville dessuten at Norge ikke skulle underlegges en fremmed makt, og lyktes også med det. Nesten. Etter 400 år med danskevelde ble vi tvangsunderlagt Sverige i nesten 100 år, i en union som riktignok ikke kan måle seg med den som i dag utvikler seg på det europeiske kontinent.

Folkestyre og sjølstyre. De samme verdiene og prinsippene som kampen sto om i 1994. Kampen vi vant. Seieren – som vi må forsvare hver bidige dag mot alle dem som vil undergrave den. Revansjistene. Som sitter i maktapparatet, som bruker maktapparatet til å «flytte Norge nærmere Brussel» som han så elegant formulerte det, den nye ministeren for EU-saker – eller var det EUs saker – Vidar Helgesen. En av taperne fra 1994, da han leda Høyres kampanje for ja til EU. Nå sitter han med makta sammen med Erna.

Riktignok kan de ikke leve ut drømmene sine fullt ut. 9 år med nei-flertall og nå 70 % nei i folket er den avgjørende hindringa for det. Men de driver for fullt med kompenserende tiltak, med å flytte Norge nærmere Brussel.

«Vi er jo medlem, bare uten innflytelse» som retorikken vil ha det til.

Ja, vi er medlem. Av det indre marked. Men vi er ikke medlem av EUs felles landbrukspolitikk, fiskeripolitikk, utenrikspolitikk eller pengepolitikk. 4 av flere viktige grunner til at det er vel verdt å insistere på at Norge fremdeles er et sjølstendig land, og at det er vel verdt å lytte til folket, og holde oss utafor EU.

EU er i krise. Økonomisk, sosialt, politisk, moralsk. 26 millioner arbeidsløse. 120 millioner fattige. Hellas er erklært for et sosialt katastrofeområde av det internasjonale Røde Kors, som det første vest-europeiske land siden 2.verdenskrig. I Spania risikerer hver 3. unge å vokse opp i fattigdom. Men i EU påstår man at «nu går alt så meget bedre». Det er et bedrag. Spør folk flest på gata i Madrid, Dublin, Lisboa, Aten. Men Erna gjør sjølsagt ikke det. Hun spør Barroso og Merkel – sine åndelige tvillinger. Som du roper i skogen får du svar. Så Norge støtter kuttpolitikken, og er således medskyldig i massearbeidsløsheten og fattigdommen i Europa. «EU er et solidaritetsprosjekt» sier Høyre, og nekter å ta inn over seg alle analyser som viser at tysk industri og finans har tjent rått på sør-europeernes misere, og at Troikaens «hjelp» primært er hjelp til bankene, mens landene synker ned i bånnløs gjeld. Alt mens fagbevegelsen vingeklippes og svekkes. Det er sjølsagt noen som tjener på alt dette.

Det er uvisse tider, til dels skumle tider. Nynazister i Hellas, høyreekstremister i en rekke land, høyrepopulister i andre. «He is dead, but he won’t lie down», som Otto og og Gerd Nielsen sang i Søndagsposten i NRK allerede på 60-tallet.

De er uttrykk for en pervertert versjon av den underliggende folkelige protesten, mot EU, overstyring og kutt – men samtidig uttrykk for at det ikke er andre tydelige alternativer å gå til i motstanden mot denne politikken. Med unntak av i Hellas, og noen få steder til. Nå skal det være valg til Mikke Mus-parlamentet i EU, så får vi se hva som skjer. Merkel er i alle fall tydelig; EU bør bli til USE, en forbundsstat, gjerne etter tysk mønster.

Kjære venner. Norge er underlagt den samme systemtvangen som alle andre i EU og i EØS. Konkurransetvangen. Alt og alle er konkurrenter. Det er meninga med livet. For oss som ikke deler en sånn filosofi, og som mener Thatcher tok feil når hun erklærte «There’s no such thing as society» - Vi som mener at Norge bør bygges opp ut i fra et solidaritets- og fellesskapsperspektiv, som mener vi skal ha et livskraftig landbruk over hele landet, likeverdige posttjenester, distriktspolitiske virkemidler for å ha folk i husan, et anstendig arbeidsliv fritt for sosial dumping og kriminalitet – vi som mener at vi skal bestemme sjøl her i landet, ikke fjernstyres fra Brussel: Vi har en kjempeutfordring foran oss – å bli kvitt EØS-avtalen. Slik Transportarbeiderforbundet som første LO-forbund siden 1994 krevde i vinter. EU må få mindre makt i Norge, ikke mer.

Nei til EU vil gi Rødt tre utfordringer:

  1. Være tydelige og klare allierte i kampen for å få Norge ut av EØS.
  2. Ta stilling til spørsmålet om folkeavstemming om EØS.

Som grunnlag for begge disse spørsmålene har Nei til EU sendt over et diskusjonsgrunnlag til hele nei-alliansen, også til Rødt. Vi ber dere debattere disse krevende spørsmålene, og så ta stilling.

Den tredje utfordringa går til hver enkelt av dere: Gi et håndslag til Nei til EUs 2014-kampanje. 11.juni starter vi en stafett gjennom hele Norge med et klart budskap om folkestyre og sjølråderett. I oktober kommer EU-kampens historie i Norge i bokform, forfatta av Dag Seierstad. Et storverk. 28. november skal vi feire og markere 20-års-dagen for nei-seieren, med et internasjonalt seminar, og med en stor fest her i byen, som dere alle er velkomne til. For å finansiere denne storsatsinga håper vi flest mulig vil grave i lommeboka (eller på bankkontoen) og finne den tilfeldige sum av 1994 kroner! For de penga får du 2 billetter til seminar og fest, et eks av jubileumsboka og navnet ditt i festskriftet som skal utgis i anledning dagen. Og – du støtter ei god sak. La meg legge til: Bli medlem av Nei til EU også – om du ikke alt er det. Vi trenger dere – men dere trenger jammen også oss!

Kjære røde venner av Nei til EU. Vi har mange kamper å kjempe. La oss også – for en gangs skyld - unne oss å feire litt. Vi har ikke så mange seire å se til i norsk politikk. 1994-seieren er så definitivt en fest verdt!

Velkommen!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook