Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Heming Olaussens hilsn...

Heming Olaussens hilsningstale til SVs landsmøte

Kjære landsmøte – kjære SV!

Det er utrolig hyggelig å gjeste landsmøtet i et av Norges klareste Nei til EU-partier, og kunne gratulere dere;

Det er i denne mnd – mars 2011 – nøyaktig 6 år siden sist det var ja-flertall på en meningsmåling om norsk EU-medlemskap her til lands!

Vi har altså hatt 6 år med sammenhengende nei-flertall.

Ikke nok med det – siden juni 2010 har samtlige målinger vist over 60 % nei til EU i folket, mens ja-sida ligger under 25 %.

Da den siste – og svært omfattende målinga om folkets EU-standpunkt ble presentert for et par uker sida, var det med overskrifta

Nei over alt!

  • Det er altså ikke bare blant SVere, Senterpartister, KrFere og Venstre-folk det er nei. Det er flertall mot blant FrPs velgere, blant Aps velgere og tilogmed blant Høyres velgere er det klart flertall mot norsk EU-medlemskap.
  • Det er ikke bare blant nordlendinger, vestlendinger og trøndere det er nei; Også sørlendinger, østlendinger og Oslo-folk er nå klart mot norsk EU-medlemskap
  • Det er nei-flertall i alle økonomiske sjikt, hos begge kjønn – enda mer blant kvinnfolk enn mannfolk – og ikke minst; i alle aldre – men aller mest blant unge under 30 år.

Kjære SVere; Noen kan tenke etter dette – EU-kampen er avblåst. La oss bruke tid og krefter på mer dagsaktuelle ting?

Til det vil jeg si 2 ting:

Neste stortingsvalg ligger akkurat 30 mnd fram i tid.

Hvis dere går 30 mnd. TILBAKE i tid, kommer dere til september 2008. På den tida, mine venner, hadde Høyre en oppslutning på litt over 10 %, og partiet hadde opprivende debatter som handlet om de burde kvitte seg med Erna Solberg.

Så fort endrer ting seg i politikken. Så fort KAN ting endre seg i politikken.

Jeg kan love dere: Nei til EU legger seg ikke i noen tornerosesøvn fordi om vi har hyggelige tall på meningsmålinger. Ja-sida, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og Europabevegelsen drømmer stadig våte drømmer om den tomme stolen i Brussel, og har på ingen måte gitt opp kampen.

Det andre jeg vil si, er dette:

Om ikke medlemskap står på den dagsaktuelle agendaen, så gjør EU det i aller høyeste grad. Enten vi snakker om EUs utvikling med enda sterkere overnasjonalitet via Lisboatraktat og Europakt, eller EUs krisehåndtering med sterk nedbygging av velferdsordninger og offentlig sektor i medlemslandene. Om opprør, protester, streiker og bred motstand både blant studenter, fagbevegelse og folk flest.Om politiske kriser i kø – nå sist Portugal. Det er nødvendig å følge med og analysere det som skjer. Det angår også oss. Vi må vite hvem vi bør solidarisere oss med i den europeiske klassekampen som er under utvikling, og som også skaper rom for høyreekstreme ideer og ideologier.

Nei til EU er et analyseverksted for alt som skjer i EU.

Men det handler ikke bare om EUs utvikling; Norge berøres også direkte av EU.

Om ikke Norge er i EU, så er EU i Norge.

Via Schengenavtalen, avtaler på asylfeltet, forsvarsfeltet, utdanningsområdet, miljøpolitikk og justisområdet er EU tydelig tilstede i Norge. Tildels alt for tydelig. Det siste er de nye bekymringene om østeuropeiske kriminelle bander ved en ny utvidelse av Schengen-avtalen. Så handlet ikke den bare om passfrihet for norske charterturister likevel?

Men først og fremst er EU tilstede gjennom EØS.

Denne avtalen som SVs finanspolitiker

da EØS-avtalen blei behandla i 1992 i Stortinget – Eilif Meland – mente måtte bety; Ensidig Økonomisk Selvoppgivelse. Mange vil i dag føye til; Og demokratisk selvoppgivelse.

Om ei drøy uke skal Stortinget behandle DLD. De 2 ja-partiene i Norge, Høyre og AP, vil etter alt å dømme sikre flertall for EU-direktivet som betyr et voldsomt angrep på de verdier ikke minst SV står for når det gjelder personvernet. Takk til SV og SP som sto rakrygga i den saken, tok ut dissens i SM II og med det sikra den åpne samfunnsdebatten vi har fått, og som har vært den mest skjellsettende personvern- og overvåkingsdebatten i Norge – i hvertfall siden Lund-kommisjonens tid.

Om få uker har AP landsmøte. Da avgjøres antakeligvis skjebnen til EUs tredje postdirektiv. Så får vi se hva den massive protesten fra KommuneNorge, fra DistriktsNorge, fagbevegelsen, Nei til EU, Natur og Ungdom, SV og SP gjør av inntrykk på den Brussel-tro ledelsen i AP. På tross av at veto i EØS er innskrevet i selve avtalen, og en garanti for avtalens Grunnlovsholdbarhet ser det ut til at Jens og Jonas er immune mot å faktisk ivareta vitale nasjonale interesser overfor EU – å sette hardt mot hardt når det trengs. Likevel øyner jeg et håp – ikke minst etter at Ellens Stensrud fra denne talerstolen gikk langt i å love at LO vil stille seg bak veto-kravet!

SV er opptatt av Adecco-saken. Hvis EU får gjennom vikarbyrådirektivet kan jeg love at Adecco blir småplukk. Direktivet betyr fritt fram for vikarbyråer, og med EUs lovgivning og holdning til fri konkurranse foran alle andre hensyn vil dette direktivet drive fagbevegelsen på defensiven. Spør Fagforbundet. Spør Transport. Spør El&IT. Spør SVs egen faglige leder Jan Olav Andersen.

Dette var bare tre utvalgte direktiv-eksempler. Jeg kunne nevnt navn på navn på EU-lovgivning som gir drahjelp til en politikk i Norge som bringer SV og fagbevegelsen på defensiven, om det ikke stoppes.

Derfor mine venner – trenger vi alternativer til EUs markedsliberalistiske innflytelse på Norge. Vi trenger en tredje vei, uten medlemskap og uten dagens EØS.

Derfor er prosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale» etablert.

Med Fagforbundet, El&IT-forbundet og Nei til EU i front. Med Natur &Ungdom, Ungdom mot EU, Bygdekvinnelaget, LO i Oslo, Småbrukarlaget og Bondelaget som medspillere. Og med SVs faglige leder og AU-medlem i El&IT Jan Olav Andersen som leder av prosjektets styringsgruppe.

Dette er det mest spennende som har skjedd på EU/EØS-feltet i Norge siden 1994.

Vi tar mål av oss til å få fram kunnskap om de andre veiene. Hvilke valgmuligheter Norge kan ha, dersom det er ønske om å gå en annen vei enn EØS-veien mellom Oslo og Brusselk. Vi tar mål av oss til å drive folkeopplysning. Vi tror også folket ønsker å fri seg fra bindingene fra Brussel og føle seg fri til å gjøre egne valg.

Vi vil produsere enkelt skoleringsmateriell, avholde seminarer. Lage en sluttrapport som skal være klar til den store EØS-debatten vi har i vente etter at den regjeringsoppnevnte Europautredningen, med Dag Seierstad som medlem, legger fram sin evaluering av bla. EØS til jul i år.

Vi vil utfordre partiene, også SV, på å gjøre seg opp et klart og bevisst standpunkt til hva og hvor man vil.

EU har nemlig svart regjeringa med å sjøl ville evaluere EØS – og EU varsler at de ønsker seg en enda mer omfattende avtale, med færre ”demokratiske forsinkelser” i en ny avtale.

EU ønsker seg ”EØS XL”

Hva svarer Norge da? Hva svarer partiene? Hva svarer nei-sida?

Dette kommer til å bli vår største utfordring i forholdet til EU i åra framover.

Kjære venner.

Norge blir neppe medlem av EU i overskuelig framtid. Men EU er i Norge her og nå. Daglig. Hvis vi vil ha mindre EU i Norge må vi ha mer Norge i Norge – mer norsk politikk og demokrati.

I de kampene som kommer om dette perspektivet trenger vi SV – og SV trenger oss. Som kunnskapsbank og alliert. Derfor vil jeg invitere dere på konferanse neste lørdag i Oslo; Konferansen ”Kampen om kommunene” tar for første gang opp til åpen debatt hvordan EØS innsnevrer også det lokale folkestyret i Norge. Derfor vil jeg be dere stikke innom standen vår i løpet av landsmøtet og sjekke hva vi har å tilby.

Og; De av dere som ved en forglemmelse ikke er medlem i Nei til EU – bli med på vinnerlaget.

Vi er mange og vi representerer 65 % av det norske folk. Nå er det på tide å forberede seg på debatten om EU i Norge – om EØS!

Lykke til videre med landsmøtet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook