Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Heming Olaussens hilse...
© Nei til EU

Jan Davidsen hilste landsmøtet i Nei til EU 8.-10.11. Noen dager etter hilser Olaussen Fagforbundets landsmøtet i Folkets hus.

Heming Olaussens hilsen til landsmøtet i Fagforbundet

Kjære landsmøte. Kjære Jan.

Takk for at Nei til EU får hilse Fagforbundets landsmøte. Det setter vi umåtelig stor pris på. Det er et vitnemål om det gode, respektfulle samarbeidet som har utvikla seg bedre og sterkere år for år i din - og min - ledertid.

På vårt landsmøte sist fredag dro du opp visjonene for det jeg for min del har valgt å kalle samholds-Norge. Kjært barn har mange navn; FelleskapsNorge, solidaritetsNorge.

Det vi står sammen om. Det vi må stå sammen om, dersom vi fremdeles ønsker et land der det er lys i husan langs hele kysten, det drives matproduksjon også der «ingen skulle tru at nokon kunne bu», det finnes en sterk offentlig sektor, og der rettferdighet, likestilling og likeverd er hjørnesteiner i det samfunnet vi kaller det norske. Det jeg oppfatter at LO-lederen også snakka om, da hun strakk ut handa til blant annet bønder og fiskere etter valget. Et viktig initiativ!

Det norske samfunnet var i 2009 trua av en finanskrise utløst av frie kapitalbevegelser – spekulasjonsøkonomi uten kontroll. Da ble det tatt grep som har vakt beundring verden over. Det var Kristin Halvorsens og Jens Stoltenbergs norske svar på New Deal – klassisk motkonjunkturpolitikk. Bruke offentlige midler til å sikre at næringslivet går rundt, og sikre arbeidsplassene.

Norge har Europas laveste arbeidsløshet, og de minst forskjellene mellom fattig og rik. Sammen med Sveits har vi den beste økonomiske situasjonen i Europa.

Hør hva NTB skreiv om dette for nøyaktig 1 uke siden:

- Noreg og Sveits har framleis økonomiske karaktertrekk som verkar nesten eineståande i Europa, slår EU-kommisjonen fast når han analyserer utsiktene i europeisk økonomi og tar med fleire utanforland.

Dei to EFTA-landa har klart seg relativt godt gjennom kriseåra. Dei har eit sterkt rulleblad for makroøkonomisk politikk, låg arbeidsløyse, låg inflasjon og sterkt forbruk, slår Kommisjonen fast.

(NTB 5.november 2013)

Det er greit at det er EU-kommisjonen som er sannhetsvitne. Det er dessverre ikke mulig å returnere komplimentet.

La meg ta dere med på et eksperiment, kjære landsmøte. Et lite øyeblikk vil jeg at dere skal være grekere. Ikke turister, men ekte grekere.

Ta utgangspunkt i en ting dere alle kan på fingrene; Din egen årslønn. Trekk så fra 40 %. Det er det dere ville hatt igjen, dersom Norge hadde hatt en parallell utvikling med Hellas. 40 % mindre på fire år!  Hvis du tjente 400.000 i 2009 tjener du i dag 240.000!

Tenk dere at alle psykiatriske sjukehus i landet ble nedlagt, NRK stengt av politiet, Oslo havn solgt til kinesiske selskap – og avsperra for nordmenn, unger besvimer på skolen av mangel på mat, folk klarer ikke å betale strømregningene, folk begynner med naturalhusholdning igjen, forskjellene mellom fattig og rik er enorme – de rike klarer seg alltid, som vi veit – arbeidsløsheten er på 27 %, 50 % blant de unge, Røde Kors slår fast at de må inn med nødhjelp på et nivå man ikke har sett i Europa på 60 år - og et nynazistisk parti får 10 % oppslutning. Man er vitne til politiske drap på åpen gate.

Høres det utrolig ut? Alt dette – og mer til – skjer i dagens Hellas. Demokratiets vugge, kulturens og filosofiens høyborg, et moderne europeisk samfunn, medlem av den Europeiske Union. Og: Så fort går det an å rive ned en velferdsstat.

Vi ser trekk av det samme i Italia, Portugal, Spania, Irland, Kypros, Slovenia, Romania, Bulgaria osv.

Så har vi Lampedusa. Flyktninger som omkommer i fortvilte forsøk på å ta seg til det forgjettede land – Europa. Som blir møtt med piggtråd, internering, deportasjon. Umenneskelig kulde. Hvorfor demonstrerte italienske fiskere og innbyggere på øya Lampedusa da EU-president Barroso kom dit? Fordi disse fiskerne må trosse loven for å hjelpe de elendige. Det er nemlig forbudt!

Norge er dessverre en del av problemet. Vi er med i Schengen, og politi- og overvåkingssamarbeidet Frontex. Vi betaler for overvåking og piggtråd langs EUs yttergrense, som også er vår. Norges grense går ved Middelhavet. Det gjør oss til moralsk, politisk og økonomisk medskyldige. I at 17.000 mennesker har – i følge menneskerettsorganisasjoner - omkommet på sin hasardiøse ferd over Middelhavet, i et forsøk på å benytte seg av sin rett som flyktninger – å søke asyl. Som krigsskip, fly og soldater prøver å hindre dem i å gjøre. Og lykkes, i stor grad.

Det skjer på vår dørterskel.

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

Eller solidaritet, som vi også kaller det.

........

Nei til EU er i den enestående situasjon at vi har 70 % av folket i ryggen. EU-medlemskapsspørsmålet er parkert. Inntil videre..

Nå har vi fått en ny regjering med en egen EU-statsråd, med en programerklæring som sier at han vil «flytte Norge nærmere Brussel». Han sier han vil at Norge skal bruke sin innflytelse til å påvirke EU. Det høres jo flott ut. Men HVA er det Høyre vil påvirke? Hva vil de endre? Høyre har alltid vært enig med EU i alt! De har aldri noen gang sagt nei til noen ting. Høyre er EUs markedsliberale tvilling. Det første Vidar Helgesen skal gjøre, er å bruke sin nye innflytelse til å annullere det eneste norske vetoet som noen gang er blitt tatt i bruk mot et EU-direktiv: EUs 3. postdirektiv. Det kaller jeg å vise muskler..

Nå håper vi at KrF og distrikts-Venstre kan utgjøre en motvekt, sammen med de rød-grønne i Stortinget.

På Nei til EUs landsmøte var også forbundsleder Roger Hansen i Transport og ga oss innsyn i kabotasjeproblemene i transportnæringa. Utenlandske firma med sjåfører som får ned mot 20 kr. timen utkonkurrerer norske firma og arbeidsfolk. Rolf Jørgensen, forbundsleder i Lokomotivmannsforbundet satte oss inn i EUs jernbanepakke IV – som vil ekskludere det norske demokratiet og pålegge konkurranseutsetting av all persontransport på bane til evig tid. Uansett framtidige valgresultat i Norge. Vi har sammen med Fagforbundet prøvd å reise motstand mot EUs helsedirektiv, som vil være et brekkjern for privatisering av norsk helsevesen.

Det er alvor folkens. Jeg kan – som leder av en tverrpolitisk og partipolitisk nøytral organisasjon som Nei til EU ikke si sånt – men vil sitere SVs Audun Lysbakken: «EU utgjør et ekstra høyreparti i norsk politikk». Det er i hvert fall drivende godt sagt sjøl om det er sagt av en SVer..

Jeg registrerer at Fagforbundets landsstyre foreslår at forbundet skal ta nye skritt i sin EU-motstand og EØS-skepsis. Det synes naturlig nok jeg er positivt, sjøl om Nei til EU arbeider for at avtalen skal sies opp og erstattes av en handelsavtale. Skal man forsvare velferdsstaten, tror jeg man må ta inn over seg hva EU og EØS innebærer av trusler. Ønsker man å bekjempe sosial dumping, må man virkelig forberede seg på EUs håndhevingsdirektiv, som er rundt hjørnet. EU ønsker å sette en grense for nasjonal lovgivning mot sosial dumping. Det hindrer nemlig den frie konkurransen – det overordna hellige styringsprinsippet for det indre marked.

Nei til EU og Fagforbundet har et nært og godt samarbeid. Dere er representert i vårt styre, tidligere med Stein Gulbrandsen, nå med Odd Haldgeir Larsen. Dere støtter oss økonomisk. Vi leverer, i form av kunnskap og utredninger, møter og konferanser, om temaer vi begge er opptatt av. Du,  Jan,  har betydd uendelig mye for dette samarbeidet. Uten deg hadde ikke Alternativrapporten – som dokumenterer at Norge kan klare seg godt uten EØS, og at vi har alternativer, sett dagens lys.

Nå håper jeg en ny ledelse vil være like positiv til et fortsatt nært og godt samarbeid, i respekt for vårt ulike ståsted, men med en felles vilje til å stå opp for nasjonal suverenitet, folkestyre og et samfunn basert på like muligheter og likeverd. Og med internasjonal solidaritet i høysetet.

Fortsatt lykke til med landsmøtet!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook