Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Hansens arroganse

Hansens arroganse

Nei til EUs leder, Heming Olaussen, sitt tilsvar på Svein Roald Hansens leserbrev om Tjenestedirektivet:

Det er bortimot utrolig at Svein Roald Hansen, leder i Europabevegelsen, får seg til å skrive et leserbrev om tjenestedirektivet som det som nylig er sendt ut over det ganske land.

Han kan imidlertid skrive seg inn under vingene til Nærings- og Handelsdepartementet og partifelle Sylvia Brustad. Som Departementet, ser Hansen ikke en eneste motforestilling mot direktivet. Det har ingen negative konsekvenser for Norge(!). Alt er bare oppspinn og hysteri fra Nei til EU og andre.

Så når Fagforbundets landsstyre, med henvisning til bl.a. de fire dommene som er avsagt i arbeidsrettslige spørsmål i EF-domstolen det siste halve året, gir uttrykk for dyp uro over EUs nye rettstilstand, og de konsekvenser dette kan få ved implementering av tjenestedirektivet, er det bare tull og tøys? Når Fellesforbundets landsmøte med overveldende flertall krever at Regjeringa skal bruke reservasjonsretten fordi direktivet svekker kampen mot sosial dumping, er det ren fantasi? Når jusprofessor Hans Petter Graver påpeker at norsk arbeidsrett etter de fire dommene i Vaxholm/Laval-saken, Viking Line-saken, Ryffert/Niedersachsen-saken og nå sist Luxembourg-saken er underlagt EUs fellesskapsrett, så framstiller NHD og Hansen det likevel som om ingenting har skjedd, og norsk arbeidsrett er suveren?

Troverdigheten til Europabevegelsen og NHD er syltynn i dette spørsmålet. De toneangivende forbund i LO krever at Norge bruker reservasjonsretten, uavhengig av hva men ellers mener om både EU og EØS. Dette er et spørsmål om muligheten til å føre en effektiv kamp mot sosial dumping. Det er et spørsmål om at norsk rett, og ikke EF-domstolen, skal avgjøre arbeidslivstvister i Norge, det er et spørsmål om svekkelse av forbrukervernet (da forbrukerhensyn ikke har gyldighet opp mot direktivet), det er et spørsmål om kommunalt sjølstyre (da direktivet med stor sannsynlighet flytter myndighet fra lokalpolitikere til Brussel, bl.a. når konkurranseforhold støter mot hensynet til offentlige tjenester).

Direktivet er ment som – og vil fungere som – en pådriver for økt konkurranse og privatisering i offentlig sektor. I alt mener regjeringas utredere sjøl at direktivet vil kunne få konsekvenser for 743.000 arbeidstakere, ved at konkurransen blir hardere. Hansen og Europabevegelsen kan på forhånd forsikre oss om at dette ikke vil få noen negative konsekvenser. Det gjenstår å se.

Alt mens Stortinget vedtok en ny lov om at vann- og avløpsvirksomhet skal forbli i offentlig eie (3.4.08) påstår en av regjeringas egne utredere at denne loven vil måtte omgjøres så snart tjenestedirektivet er blitt norsk lov. (Leo A. Grunfeld, Menon Business Economics, i LO-Aktuelt) Mange frykter dessuten vill-vest-tilstander når det skal bli enda lettere og direktivbeskyttet for stråselskaper og postkasse-selskaper å operere i Norge.

Ingenting av dette bekymrer Hansen. Han påtar seg et enormt ansvar når han utsteder sine lettvinte forsikringer. Han går direkte inn i tradisjonen fra Gro Harlem Brundtland i 1993, da hun i samband med EØS-avtalen forsikret om at den norske hjemfallsretten og norsk alkoholpolitikk ikke ville bli berørt av EØS. Som hun forsikret om at faglige rettigheter ville forbli uberørt. Nå kjenner vi fasiten, og sannhetsgehalten i disse forsikringene. Det er ingen grunn til å stole mer på Hansen.

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook