Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Globaliseringskonferansen
Jordkloden

Globaliseringskonferansen

Fra i dag til søndag møtes to tusen engasjerte på Folkets hus i Oslo under mottoet En annen verden er mulig!

Nei-folk bør kjenne sin besøkelsestid og delta på Globaliseringskonferansen 2010. Det er mulig å kjøpe billetter for hele helga eller bare én dag, og du kan betale i døra. Nei til EU, Ungdom mot EU og mange av våre venner i nei-alliansen holder møter. Her er noen av godbitene sett med nei-øyne, og hele programmet finner du her: http://www.globalisering.no/Program/index.html

PS: Du treffer Nei til EU og Ungdom mot EU i foajeen gjennom helga. Slå gjerne av en prat med oss, eller bidra en time eller to på standen vår! 

Fredag 19. november, 09.00-10.30:
 Møte nr 61: Kampen for faste ansettelser

Hvordan skal fagbevegelsen jobbe for å sikre at norsk arbeidsliv fortsatt har kontroll med inn- og utleie av arbeidskraft, og hindre et arbeidsliv hvor bruk-og-kast-modellen er det vanlige? I dette møtet vil vi diskutere om faste ansettelser i arbeidslivet fortsatt er et hovedmål, om EUs nye vikarbyrådirektiv vil true Arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser, og hvilke forbedringer i Arbeidsmiljøloven som vil være nødvendige for å sikre et trygt arbeidsliv. Innledere fra De Facto, NHO Service og Oslo Hotell & Restaurantarbeiderforening. (Temaspor: Arbeid, velferd, feminisme og antirasisme)

Innledere: Per Bergerud, Randi Stenseth, Stein Stugu. Arrangør: LO i Oslo og LO i Trondheim
 Rom: Sal C

 
 Fredag 19. november, 09.00-10.30:
 Møte nr 60: Skitne forhold i renholdsbransjen

Kriminell kapitalisme? Utvidet EU, trafficking og skitne fohold. På dette møtet avdekker vi skjult arbeidmiljøkriminalitet aller nederst i arbeidslivet, og diskuterer mulige tiltak og løsninger med personer fra fagbevegelsen, arbeidsrettseksperter og politikere. (Temaspor: Arbeid, velferd, feminisme og antirasisme)

Innledere: Geir Gamborg Nielsen, Thor Erik Forsberg. Panel: Anette Trettebergstuen, Robert Eriksson, Henning Jakhelln. Møteleder: Ingrid Wergeland. Arrangør: Manifest Analyse og Norsk Arbeidsmandsforbund
 Rom: Auditoriet

Fredag 19. november, 11.00-13.00:
 Møte nr. 53: Stormøte. Fagbevegelsen og krisa - nederlag eller ny vår?

Velferdsstaten som vi kjenner den har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av kamper og samlet mobilisering fra fagbevegelsen. Den økonomiske krisa har ført til store kutt i velferden, høy ledighet og kutt i lønninger og pensjoner i store deler av Europa. I Danmark foreslår LO og de rødgrønne å øke arbeidstida. Spania er også hardt rammet, og fagbevegelsen har svart med flere generalstreiker det siste året. I Hellas nøyder de seg ikke med protester, der er det storstreik og gatekamper. (Temaspor: Arbeid, velferd, feminisme og antirasisme)

Panel: Mette Nord, Roy Pedersen, Fatima Aguado, Christina Theochari. Møteleder: Magnus Marsdal. Arrangør: LO i Oslo, LO i Trondheim
 Rom: Sal A

Fredag 19. november, 11.00-13.00:
 Møte nr. 66: Stormøte. Asylpolitikk – solidaritet eller fremmedfrykt?

Den elendige behandlingen av asylsøkere i Hellas; brunskjortene som igjen patruljerer gatene i Italia på  jakt etter papirløse; flere lands kystvaktskip som snur lite flytedyktige farkoster og sender flyktninger i døden – alt dette har blitt en del av norsk asylpolitikk gjennom Schengen-avtalen og Dublin-samarbeidet. (Temaspor: Krig, fred, demokrati og asylpolitikk)

Innledere: Pål Lønseth, Petter Eide, Richard Skretteberg, Mina Finstad Berg. Arrangør: Norges Sosiale Forum, PRESS og Ungdom mou EU
 Rom: Sal B

Fredag 19. november, 14.00-16.00:
 Møte nr 31: Fra børskrakk til sosial krise

Høsten 2008 sprakk finansboblen, og skapte panikk i finansmarkedene. To år etterpå har finanssektoren kommet seg, takket være statlige redningspakker til en samla verdi av 36.000 milliarder norske kroner. Men den økonomiske og sosiale krisen som følger av finanskrisen, i form av arbeidsledighet, velferdskutt og økt fattigdom, ser vi først nå begynnelsen på. På dette møtet får dere høre beretninger om hvordan krisen slår ut for vanlige folk, som studenter, pensjonister og offentlig ansatte, i land i Europa så vel som i det globale Sør. (Temaspor: Økonomi, finans og handel)

Innledere: Erik Reinert, Sólveig Jónsdóttir , Athanese Thonos Contagyris , Patrick Bond . Arrangør: Attac Norge og Res Publica
 Rom: Torghjørnet

Fredag 19. november, 14.00-16.00:
 Møte nr. 38: Frihet for hvem? - Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia

Norge vil gjennom EFTA inngå en frihandelsavtale med menneskerettighetsversting Colombia. Avtalen vil kunne bidra til å forverre situasjonen for allerede utsatte grupper i Colombia, og kan bidra til å hindre at faglige rettigheter, miljø, og menneskerettigheter blir ivaretatt. Sosiale bevegelser i Norge og Colombia har protestert mot avtalen og hemmeligholdet rundt forhandlingene, og krever konsekvensanalyse og åpen høring i begge land før avtalen oversendes de folkevalgte. Vi vil se nærmere på innholdet i avtalen og mobiliseringen mot avtalen blant sosiale organisasjoner. (Temaspor: Økonomi, finans og handel)

Innledere: Helene Bank , Dag Westrin, Julia Adriana Figuera. Møteleder: Tor Henrik Andersen. Arrangør: Colombianettverket
 Rom: Sal c

Lørdag 20. november, 10.00-12.00:
 Møte nr. 54: Fra marked til demokratisk styring I. - Rasering av velferdsstaten

Det påstås at mer markedsorientering leder til et mer kostnadseffektivt tilbud av offentlige tjenester. Store selskaper og bransjeorganisasjoner går i bresjen for et slikt syn. Motstand mot å sette bestemor og barnevernsbarnet ut på anbud har i stedet ført til trinnvis privatisering, såkalt New Public Management (NPM). Økende markedsretting av fellesgodene utgjør i økende grad en trussel mot velferd og demokrati både i rike land og i utviklingsland. Resultatet er at det private får stadig større sugerør i felleskassene, arbeidslivet brutaliseres og universelle tjenester står for fall. (Temaspor: Arbeid, velferd, feminisme og antirasisme)

Innledere: Linn Herning, Rolv Rynning Hansen, Kari Østerhus, Elin Lindberg Kjeldsen. Møteleder: Gernot Ernst. Arrangør: For Velferdsstaten og Attac Norge
 Rom: Sal B

Søndag 21. november, 14.30-16.30:
 Møte nr. 85: Avslutningsmøte

Hvor går veien videre? Avslutningsmøtet blir en stor markering der vi samles for å oppsummere konferansen, og for å gjøre oss klare til å ta fatt på veien videre mot solidariske løsninger. Det blir appeller med fokus på Afghanistanspørsmålet, norsk asylpolitikk, klima og matkrise, økonomi og fagbevegelse, det blir hilsener fra hele verden, sang og musikk. (Temaspor: Økonomi, finans og handel)

Arrangør: Norges Sosiale Forum
 Rom: Sal A

Globaliseringskonferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til fortjeneste. I løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og bokbad.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook