Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Giske, EU og EØS
Debatt

Giske, EU og EØS

Heming Olaussen skriver i Klassekampen:

EU-motstanderen Trond Giske har tatt til orde for at ja-siden legger ned våpnene og at Norge baserer seg på EØS-avtalen som den varige løsninga i forhold til EU.

Han viser til meningsmålingene om norsk EU-medlemskap som grunnlag for dette, samt erfaringene med EØS-avtalen og andre avtaler med EU, som han mener har tjent norske interesser godt. I hans utspill i Dagens Næringsliv. Han er ikke optimistisk mht. å overbevise navngitte venner på begge sider, hvorav Thorbjørn Jagland på ja-siden og u.t. på nei-siden er nevnt spesielt, men mener at det norske folk vil være enig med ham.

Giske har fått svar, bl.a. fra Jonas Gahr Støre, som ikke deler hans vurdering. Også andre, mer eller mindre seriøse aktører har kommentert, bl.a. Paal Frisvold. Sist her i avisa var den forhenværende i ulike sammenhenger Olav Boye ute og erklærte Giske og hans synspunkter som ”svik”. Jeg skal ikke bruke spalteplass på Boye, bare slå fast at som Nei til EUs leder har jeg lite til overs for standpunktet. At Støre og Frisvold avviser Giske, var å vente, og bekrefter for så vidt Nei-sidens standpunkt om at vi alltid vil måtte være i beredskap. Ja-siden vil ønske å reise kampen på nytt, straks det gjenstridige folket – av en eller annen grunn – skulle gi dem grunnlag for det.

Nå har det vært nei-flertall på samtlige målinger i over 5 år, og rekordtallene 62 % nei – 26 % nei fra mai-målingene gjør at ja-siden for tida har funnet det opportunt å ligge lavt. Akkurat som vi ikke hører mer til Høyre-utspillet fra få år tilbake om at Norge burde bli med i EU for å komme med i Eurosonen(!).

Jeg deler Giske syn om at det hadde vært fint om ja-siden ga seg. Min tilnærming ville i tilfelle vært:

  1. Vi baserer oss på at Norge aldri blir medlem av EU.
  2. Vi bør utrede og vurdere alternativene som da foreligger.

Hva vil Norge i en slik situasjon – som altså er dagens – være best tjent med? Giske mener, og har ment, at EØS tjener Norge best. Det er en viktig diskusjon. En skal ikke glemme at det nettopp er Giske som har utfordret og overvunnet EU innen EØS ved å ta saker til EFTA-domstolen, kfr. seieren i saken om Norsk Tippings spillemonopol. Han har altså demonstrert at det finnes handlingsrom også innenfor EØS.

Jeg vil tro han mener at EU kunne utfordres på en rekke områder, og sakene om for eksempel gradert arbeidsgiveravgift og hjemfall viser at det har vært en viss vilje til det. Det finnes mange andre eksempler under den rød-grønne regjeringa. Historisk har nå alle partier unntatt Høyre og AP tatt til orde for å bruke vetoretten i EØS.

På den annen side synes jeg Giske hopper for lett bukk over de alvorlige problemstillingene knytta til utviklinga i arbeidslivet, kampen mot sosial dumping og de famøse dommene i EF (nå EU-) domstolen i Ryffert-, Laval- og Luxembourg-sakene, EØS-avtalens imperativ om markedsøkonomiens forrang for politisk styring, den dynamiske siden ved avtalen som har gjort at stadig nye områder omfattes – herunder EUs datalagringsdirektiv som Giske sjøl er mot – og ja-sidas (eneste gode) poeng med at EØS-avtalen er ubalansert og ensidig når det kommer til makta. EU har overmakt.

Jeg synes også han bør ta inn over seg etiske og politiske dilemmaer knytta til for eksempel Schengen og Frontex-avtalene. Er ikke Norge så å si medansvarlig i flere tusen fattige menneskers lidelse og død gjennom den knallharde avvisningspolitikken overfor flyktninger fra sør og over Middelhavet?

Nå har ja-sida satt ned sitt eget ”skygge-utvalg” til Sejersted-utvalget som skal utrede konsekvensene av EØS-avtalen, et utvalg som kommer som et resultat av opprinnelige initiativ fra bla. AUF og Nei til EU. Ja-sidas utvalg - ”Grieg-utvalget” - har som oppgave å blankpusse ja-sidas våpen, dvs. oppdatere og fornye argumentene for et norsk EU-medlemskap.I en slik situasjon, der EØS uansett kommer opp til debatt i 2012/2013 vil ikke EU-motstandere og EU-skeptikere sitte stille og la ja-sida få initiativet. Det kreves et motsvar, i form av en grundig, faktabasert og tillitvekkende utredning av alternativer til EØS.

Giske sier det ikke eksplisitt, men en kan få inntrykk av at han mener det kun finnes ett alternativ for Norge, nemlig EØS. Det mener jeg gjenstår å bevise. Vi har enda ikke sett alternativene tydelig framlagt og begrunnet. Det må og bør skje. Det er grunn til å tro at det også vil skje. Da håper jeg at alle som sier de er venner på nei-siden vil møte denne debatten med et åpent sinn. En skal huske på at et stort flertall av folket faktisk mener EU har for mye innflytelse i Norge – i dag. De ønsker mindre EU-innflytelse. Det tilsier forandring. Ikke i retning enda mer EU, som EØS faktisk betyr, men i retning økt sjølstyre i eget land. Det er et slikt alternativ som kan være verdt å kjempe for, når ja-siden for tiden er overvunnet og medlemskapsideen ligger brakk.

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook