Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Full støtte til Storti...

Full støtte til Stortinget mot ESA i automatmonopol-saken

ESAs søksmål mot Norge viser deres sanne ansikt; Fri konkurranse viktigere enn folkehelse og sosiale hensyn

Når overvåkingsorganet for EØS-avtalen, ESA, nå trekker Norge for EFTA-domstolen for traktatbrudd pga. Stortingsflertallets vedtak om å opprette et statlig monopol for spilleautomater gjennom Norsk Tipping, viser det bare at dette meget EU-vennlige organet ser det som sin hovedoppgave å ivareta prinsippene om fri flyt og fri konkurranse, koste hva det koste vil. Norges argumentasjon, framført av flere regjeringer og et bredt flertall på Stortinget om store sosiale skadevirkninger, møter døve ører. Dette er desto mer påfallende, all den tid EU-parlamentet så seint som i februar i år vedtok ikke å innskrenke nasjonalstatenes frihet til å fastholde en egen nasjonal politikk på pengespillområdet, slik kulturminister Giske har framholdt. At Borgarting lagmannsrett for et halvt år siden kom fram til at Stortingets vedtak ikke var i strid med EØS-avtalen, affiserer tydeligvis ikke overvåkingsorganet.

Denne saken svekker ESAs omdømme, og viser den negative siden av konkurranseøkonomien, slik den ligger nedfelt i prinsippene om fri flyt, og i EØS-avtalen. Slik sett vil den også kunne bli et skudd for baugen for selve EØS-avtalen, spesielt dersom Norge faktisk blir dømt i EFTA-domstolen.

………………………

For kommentarer eller ytterligere informasjon:

Heming Olaussen, leder Nei til EU90155894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook