Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Frp og Nei til EU
Spørsmålstegn
© Terry Freedman

Frp og Nei til EU

Basert på en enkelt meningsmåling med ja-framgang og en enkeltstående FrP-stortingsrepresentants innmelding i Europabevegelsen, tegnes det et bilde av at FrP er på vei fra nei til ja, og dessuten skal ha et negativt forhold til Nei til EU

La det være klart; Fra Nei til EU side er alle EU-motstandere velkomne i bevegelsen. Vi har ett unntak: At man ikke ytrer seg eller agerer rasistisk. Vi har i tillegg et politisk grunnlag som vi forventer at medlemmene slutter opp om, slik normalt er i enhver organisasjon. I forhold til dette siste er det ikke så merkelig om en del ideologiske FrPere ikke finner det naturlig å la sitt nei-til-EU standpunkt følges opp med medlemskap i NtEU. Vi er motstandere av at markedet skal ha forrang for demokratiet, vi er kritiske til «festning Europa» overfor asylsøkere og flyktninger fra fattige land, og vi har en klar profil i miljø- og klimaspørsmål, der vi støtter et aktivt norsk engasjement med bl.a. regnskogsmilliarder og finansiering av fattige lands klimatilpasninger, kfr. Kyoto-forhandlingene inn mot toppmøtet i København.

På den annen side er vårt mest grunnleggende argument mot norsk EU-medlemskap noe som deles av mange, også FrPere, nemlig spørsmålet om norsk suverenitet og demokrati, og råderett over egne naturressurser.

Nei til EU og EU-motstanderne i FrP har et avklart forhold, drøftet bl.a. I fellesskap på et styremøte i Nei til EU for et par år siden. Vi respekterer forskjellen i tilnærming, og er enige om å arbeide uavhengig av hverandre. Det sitter ikke FrPere med sentrale tillitsverv i Nei til EU, i motsetning til i Europabevegelsen. På den andre siden finnes det sikkert en rekke lokale FrPere som er medlemmer i Nei til EU. Vi kjenner flere. Da kampen om endring av Grunnlovens § 93 sto på noen intense dager årsskiftet 2007/2008 hadde vi kontakt med en rad lokale FrPere landet over, som var forbitret over at partiet deres så ut til å falle ned på «feil side» i denne kampen. Det reiste seg en storm inn mot den sentrale ledelsen i FrP (såvel som inn mot AP fra lokale AP-ledere), og ledelsen gjorde til slutt knefall, og nei-siden vant saken overlegent, da stortingsrepresentantene slapp partipisk og kunne stemme etter sin overbevisning, og ut fra hva de hadde lovt velgerne ved valget 2005.

Ulf Erik Knudsen sier han er «skremt over til ja-siden» av fanatismen i Nei til EU. Vel. Han har vært utsatt for en person som ikke lenger er medlem av Nei til EU, angivelig fordi han mener vi er for «puslete og svake». Så kanskje Knudsen traff på feil mann? I vår sentrale ledelse sitter det folk med bakgrunn i KrF, Venstre, Fagforbundet, SP, SV, Rødt, Natur- og Ungdom, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget m.m. Vi er en bred, tverrpolitisk bevegelse. Men vi respekterer sjølsagt FrPeres frie valg til å drive EU-motstand slik de mener det er best.

Når det så gjelder spekulasjonene om at «FrP er på vei fra nei til ja». Jeg slutter ikke å forundres over hvor vidtgående slutninger enkelte treffer på bakgrunn av EN meningsmåling. I 4,5 år har FrPs velgere vært klare EU-motstandere. Nå steg ja-tilslutninga blant FrP-velgerne fra 30 til 40%. Fremdeles er flest nei til EU. Kanskje er bildet tilbake til det vanlige ved neste korsvei. Hva skal forståsegpåerne mene da? At FrPere skifter EU-syn som andre skifter skjorte?

Litt edruelighet hadde gjort seg, også i tabloidenes tidsalder.

Heming Olaussen

leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook