Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / FrP og EU-spørsmålet

FrP og EU-spørsmålet

I samband med Nationens presentasjon av siste EU-måling 25. august - ei måling som viste et soleklart nei-flertall (54,1 % mot 35,9 % ja) - hadde jeg en kommentar om FrPs EU-standpunkt. Eller mangel på sådant.

Jeg betegnet FrP som en "dark horse" i EU-spørsmålet foran stortingsvalget 2009. Dette ble plukket opp av NTB og gjort til en hovedsak i presentasjonen i de fleste aviser: "Nei-general utfordrer FrP". Jeg vil presisere og nyansere hva jeg og Nei til EU mener om dette viktige spørsmålet.

1. Nei til EU er en absolutt partinøytral organisasjon. Vi kommer ikke til å anbefale eller advare mot spesielle partier ved stortingsvalg. Vi tar heller ikke stilling til regjerings-alternativer. Vi argumenterer mot partier med rene ja-standpunkter, som Høyre, men prøver først og fremst å klarlegge hva alle partier står for, og hva kandidatene som stiller til valg mener om sentrale EU-relaterte spørsmål. De vil bli spurt når nominasjonene er klare.

2. I forhold til FrP mener vi at det er noen sentrale spørsmål som må stilles, all den stund vi står overfor et parti som kan få stor innflytelse på norsk politikk de neste fire årene. Slike spørsmål vil for eksempel være:

a) Dersom partiet holder fast ved sin nøytralitet i forhold til selve medlemskapsspørsmålet, hvordan vil partiet forholde seg til sine aktuelle alliansepartnere i denne saken? Kan vi risikere at FrP vil forhandle bort EU-medlemskap mot å få gjennomslag for nasjonale politiske hovedsaker (Vei, skatt, flyktninger etc.)? Kan vi forvente at FrP vil følge opp sitt tidligere standpunkt om en folkeavstemming om Norge bør søke om medlemskap - et standpunkt vi på nei-siden er svært uenige i, da vi mener det bare vil være et skalkeskjul for et ja-standpunkt (Realitetene i saken er kjent og klart for folk), og dermed et sklibrett til medlemskap?

b) FrP var ett av tre partier som ved årsskiftet 2007/08 holdt fast ved at Grunnlovens § 93 burde endres, slik at det kunne bli lettere å melde Norge inn i EU. Siv Jensen holdt i det lengste fast ved at partipisken burde benyttes for å tvinge egne partifeller til å stemme for dette, blant annet mot Carl I. Hagens råd. Som kjent ble trykket utafra og nedenfra så sterkt at AP falt til fote og slapp sine representanter fritt. Da gjorde FrP det samme. En stor del av stortingsgruppa stemte så imot grunnlovsendringa. Hva kan vi vente oss ved neste korsvei, all den tid fire Høyre- og AP-representanter på ja-siden har fremmet forslaget, slik at det må behandles også i neste stortingsperiode? Dette må FrP redegjøre for før valget! Like gjerne med en gang?

c) Nei til EU har lagt fram forslag om at EØS-avtalen gjennomgås i en offentlig utredning - en "NOU om EØS". Forslaget har fått bred støtte, blant annet på lederplass i aviser som Adresseavisen og Aftenposten, Klassekampen og Nationen. Vi ønsker at avtalen skal gjennomgås i sin fulle bredde; Forutsetningene for avtalen opp mot hva som er blitt praksis, fordeler og ulemper Norge har hatt av avtalen, reservasjonsretten, alternativene. Vi mener at en slik gjennomgang, foretatt av et bredt og balansert utvalg, vil sikre den nødvendige offentlige debatten saken fortjener. Ingen er uenige om at EØS-avtalen er svært viktig for Norge, at den er dynamisk på EUs premisser, og at det er en utfordring for Norge å håndtere den slik at landets vitale interesser sikres best mulig. Det gjelder også FrP, som for eksempel har vedtatt at partiet vil bruke reservasjonsinstituttet mot datalagringsdirektivet. Høyre mener slik bruk av "veto" vil true hele EØS-avtalen. Hvem har rett? Ja-siden fremmer nå knallhard kritikk av avtalens demokratiske underskudd, og mener medlemskap er alternativet. Nei-siden er til dels enig i kritikken, men framhever en to-sidig ordinær handelsavtale som en mulighet for Norge. Hvem har rett? I stortingsdebatten om EU/EØS i juni åpnet FrPs utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund for en "reforhandling" av EØS-avtalen. Hva ligger i dette? Kan FrP tenke seg å støtte Nei til EUs krav, og dermed bidra til åpenhet om dette tabuemnet i norsk politikk?

Jeg vet at det er svært mange - utafor og innenfor FrP - som er opptatt av disse og andre EU/EØS-spørsmål. Mange vil være spente på hva ledelsen i for tiden Norges største parti mener om disse sakene, som er svært viktige for mange velgere. Jeg håper FrP vil kvinne seg opp til å svare, og ikke bare la unnfallende taushet være svaret fra det partiet som tar mål av seg til å lede landet vårt.

Heming Olaussen
Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook