Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Fri flyt er galskap, l...

Fri flyt er galskap, landbruksminister Hanssen!

De siste ukenes utvikling med kugalskap og munn- og klovsjuke illustrerer tydelig den grunnleggende feilen med EU/EØS-systemet når det gjelder handel med levende dyr og kjøttprodukter. Som dagens Næringsliv skriver 3.3.2001: ”Fri flyt av biologisk materiale i EU-systemet er den bakenforliggende årsaken til at dette (smittestoff) kunne spre seg så enormt.”

Norge har hittil vært forskånet fra disse sykdommene. Dette skyldes at vi har svært begrenset import av smittefarlig materiale. EUs vitenskapelige komite har gitt Norge beste BSE-status sammen med kun 6 andre land i verden. Nei til EU krever at Norge innfører importforbud på levende storfe og storfekjøtt fra land med dårligere BSE-status og med mistanke om munn- og klovsjuke-utbrudd.

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har lenge forlangt fortsatt åpne grenser, men nå har alvoret innhentet han. Å stanse importen er å tette igjen mot kugalskap i Norge, og er viktigere enn å diskutere de dyre tiltakene vi må sette i verk som en konsekvens av de åpne grensene.

Andre land har innført importforbud på storfeprodukter fra EU-land. Australia og New Zealand er to av ytterst få land i verden med like god BSE-status som Norge. De har innført importforbud av storfekjøtt fra samtlige EU-land. EU-landet Østerrike har også praktisert et slikt importforbud mot andre EU-land. Vi krever at Norge innfører et slikt forbud for fortsatt å sikre vår unike dyrehelsestatus i et ellers kriserammet Europa.

Hele EU-systemet rystes av rekken av skandaler med mat og smitte, og den nyoppvnte tyske forbrukerministeren krever en total omlegging av hele matproduksjone i økologisk retning. Skandalene må medføre at politikerne innser at kugalskap er en konsekvens av en sterkt industrialisert matproduksjon og fri flyt av levende dyr og matprodukter. Også i Norge trengs det et oppgjør med fri flyt-ideologien, spesielt når det gjelder handelen med mat og dyr.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook