Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Forventer AP-veto mot...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
© Morten Harper

Fra venstre: Rolf Jørgensen, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Snorre Valen (SV), stortingsrepresentant og medlem av utenrikskomiteen, Freddy de Ruiter (AP), stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen og Bjørgulv Sverdrup Lund (H) fylkesordfører og EU-ansvarlig i Aust-Agder Høyre.

Forventer AP-veto mot Jernbanepakke IV

- Jeg tok kampen mot postdirektivet og er klar for å kjempe for jernbanen om det blir nødvendig, fastslår stortingsrepresentant Freddy de Ruiter fra Arbeiderpartiet. – Jeg forventer at AP ikke støtter et EU-regelverk som pålegger privatisering.

Er det ønskelig med privatisering av persontrafikken på norsk jernbane - eller ikke? Hvem skal styre jernbanesektoren: norske myndigheter eller EU? Det var problemstillingene for rundt 40 tilhørere på Nei til EUs debatt- og informasjonsmøtet i Arendal bibliotek søndag kveld under Arendalsuka.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen, Freddy de Ruiter (AP) mente et regjeringsskifte er en større trussel mot norsk jernbane enn EUs Jernbanepakke IV, men var sterkt kritisk til EU-forslaget: - Jeg tror vi får noen selskaper som skummer fløten, mens en del strekninger vil blir svekket. Arendalsbanen henger for eksempel i en tynn tråd. Private selskaper kan på sikte drive opp kostnadene for det offentlige samtidig som faglige rettigheter vil settes under press, særlig pensjonsrettigheter. Han forventer at han har støtte i resten av partiet i motstanden mot EU-forslaget. Når Jernbanepakke IV er vedtatt, må Norge ta stilling i EØS om vetoretten skal brukes: - Jeg forventer at AP ikke går inn for privatisering. Jeg tok kampen mot postdirektivet, og klar for å kjempe for jernbanen om det blir nødvendig, fastslo de Ruiter.
 
 Ingen EU-magi i sporet
 SVs medlem av utenrikskomiteen, Snorre Valen fastslo at partiet vil bruke vetoretten i EØS mot Jernbanepakke IV. - Det er ikke slik at det magisk oppstår nye penger ved konkurranseutsetting. Man flytter penger fra vedlikehold, drift og investering i sporet, til de som skal administrere anbud. Og private firma skal selvsagt ha avkastning. Valen var bekymret for svekkelsen av samfunnssikkerheten med privatiseringen som ligger i EU-forslaget: - Jernbane er en av de viktigste typene infrastruktur vi har. Hva betyr privatiseringen for sikkerheten? Vil vi ha tilstrekkelig kompetanse og beredskap i krisesituasjoner? Vil de ulike aktørene fungere sammen? Dette er spørsmål som må utredes, påpekte Valen.

Høyres Bjørgulv Sverdrup Lund, fylkesordfører i Aust-Agder, hadde en ganske annen tilnærming til jernbanepakken:  - Konkurransen er en modell for å få mest mulig ut av de offentlige kronene. For meg er spørsmålet: Vil dette medføre at flere får tatt toget? Mitt svar er ja. Sverdrup Lund medga samtidig infrastrukturen for norsk jernbane per i dag er såpass mangelfull at det i realiteten er lite grunnlag for effektiv konkurranseutsetting.
 
 Forslaget om Jernbanepakke IV
 EU-kommisjonens forslag til Jernbanepakke IV, som er en pakke med flere direktiv og regelverk, fastsetter:
 • Oppdeling mellom infrastrukturforvalter og togoperatør. Dette er gjort allerede i Norge med Jernbaneverket og NSB, men jernbanepakken vil stenge for en ny sammenslåing av funksjonene hvis Stortinget skulle ønske det.
 • Obligatorisk liberalisering av persontrafikken på tog og i prinsippet fritt frem for selskap som vil drive kommersielt.
 • Obligatorisk anbud av persontrafikken som finansieres med offentlige kjøp.
 
 Truer togtilbudet
 Før paneldebatten innledet leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, om EU-kommisjonens omstridte forslag. Forbundet er svært kritisk til påleggene i Jernbanepakke IV. Han hadde liten forståelse for de som vil vente og se hva EU ender opp med å vedta: - Selv om det kan komme endringer, kan det ikke være noe problem å ta stilling til det som allerede ligger på bordet. Han understreket også et mer prinsipielt poeng: - Jernbanepolitikken bør forvaltes lokalt. Det burde alle partier kunne samles om; norsk jernbane skal styres av Stortinget. Jørgensen mener jernbanepakkens krav om liberalisering kan svekke togtilbudet: - Vi kan se for oss at det kommer private selskap som kjører i rushtrafikken rundt Oslo, for der er det penger å tjene. De kjører bare de tidsperiodene der det er lønnsomt. Dermed dras det inntekter ut av den potten NSB i dag driver et helhetlig tilbud for. Enten må det offentlige bruke mer penger for å opprettholde togtilbudet, eller det blir færre avganger på andre tidspunkt enn de aller mest trafikkerte.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook