Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Forsvar og styrk Norge...

Forsvar og styrk Norges frihet i miljøpolitikken

Uttalelse vedtatt på Nei til EUs landsmøtet til Nei til EU 13.11.2005

Miljøproblemene, og spesielt klimaproblemene, øker stadig. Klimaproblemene ser nå ut til å være større enn vi har trodd til nå. Store problemer trenger seriøse svar. I denne sammenhengen er ikke EU en del av svaret, men snarere en del av problemet.

Årsakene til klimaproblematikken er mange, men en av årsakene er den uhemmede veksten som har vært gjeldende i vesten, og for å komme nærmere en løsning trengs blant annet en omfattende satsning på fornybare energikilder.

Den grove markedsliberalismen er mantra i EU, og ingen politiske forslag kan stride mot de fire frihetene. Helt siden EUs spede begynnelse har bedriftene og markedet vært toneangivende for det meste av utviklingen. Dette har gitt en situasjon hvor økonomisk vekst er EUs siktemål i alle saker. De fire frihetene er slått fast i EUs traktater, og ligger inne i grunnlovsforslaget, slik at de blir stående som målet for all politikk. Blant annet innebærer de fire friheter en enorm satsning på transport av varer, og at ingen miljøforslag kan virke hemmende på den frie flyten.

EUs forsøk på løse klimaproblemet innebærer ingen substansiell satsning på fornybar energi. I stedet satser EU på kjernekraft, og bøter dermed på ett problem ved å skape et nytt stort miljøproblem.

Det Europeiske miljøagenturet (EUs miljøorgan) sier i sin rapport fra oktober 2004 at "de voksende transportmængder fører til øget belsastning af miljøet, især i forbindelse ed klimaændringer og tab av biodiversitet, de aktuelle bestræbelser på at imødegå disse tendenser bremser i beste fall stigningstakten".

Utenfor EU har Norge muligheten til å føre en selvstendig miljøpolitikk - til å bli et annerledesland. Men det krever politisk vilje. Nei til EU ønsker å bevare og styrke Norges selvstendige rolle. Vi forventer nå å se en mer aktiv rolle fra regjeringen opp mot EU i miljøpolitikken slik at vi nå kan realisere drømmen om å bli en miljøpolitisk foregangsnasjon.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook