Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / For oss er EU for smått!

For oss er EU for smått!

Norge har de siste åra vært verdens nest største nettoeksportør av fiskeprodukter, etter Kina. Like etter Russland (som ikke bare er et land i
Europa) er Norge klart største fiskerinasjon i Europa, målt i fangstvolum - og blant de ti største i verden. Men i motsetning til Norge er det folkerike Russland fiskeimportør.

Norske tilhengere av EU-medlemskap hevder hardnakket at uten EU-medlemskap er norsk markedsadgang for fisk til EU vanskelig. Men sterk vekst i norsk fiskeeksport til EU de seinere åra tyder ikke på problem med markedsadgang dit. Størst fiskeeksportvekst i prosent har Norge likevel hatt til store nye markeder i Russland, Ukraina, Kina, India og Nigeria m.fl.
For mange norske fiskeprodukter (blant annet laks og sild) er EU-markedet for lite. EU er stor fiskeimportør. På samme måte som når det gjelder petroleum, er Norge stor global eksportør av fisk samtidig som EU er stor global importør - og for oss et sikkert nærmarked!
For å dekke egne behov må EU importere det vi har å eksportere, og i EU-markedet for våre fiskeprodukter møter Norge få eller ingen konkurrenter.
Norske fiskeeksportinteresser er uten tvil best tjent med at Norge fritt kan operere som global eksportnasjon.
En stor EU-flåte, som langt på veg har tømt egne havområder for matfisk, er desperat på jakt etter nye fangstområder. For denne flåten er norsk suverenitet i vår fiskerisone et stort hinder!
Fiskeriutvalget i Nei til EU
v/leder Arne Pedersen

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook