Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Finnmark Nei til EU på...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Finnmark Nei til EU på landsmøtet til Nei til EU 2005:

"Dette var et overraskende positivt landsmøte" sier Ellen Anne Hætta.

Hun representerer Finnmark Nei til EU på Nei til EUs landsmøte 11.-13. november 2005 på Sørmarka konferansesenter ved Oslo. Foruten Ellen Anne Hætta er Finnmark Nei til EU representert ved Ruth Rye Josefsen og Johnny Ingebrigtsen.

"Møtet dreidde seg ikke bare om "Nei til EU", men om mange viktige saker i dagens verden”, sier Ellen Anne, "Miljøspørsmål fikk en sentral plass både i debatten i plenum og i innledinger og hilsninger til landsmøtet".

Sjøl har Ellen Anne Hætta som reindriftsutøver erfart de katastrofale bequerelle-nivåene som Tsjernobylulykka påførte mange reinbesetninger for snart 20 år siden. I dag dør folk av kreft som en følge av denne ulykka. EUs videre utbygging av atomkraftverk øker faren for framtidige Tsjernobyl.

På denne bakgrunnen er hun svært glad for landsmøtets uttalelse: "Stopp atomavfall i forbruksvarer".

Ellen Anne var svært glad for informasjon og kunnskap som landsmøtet fikk gjennom grundige innledninger om bakgrunnen for det franske og nederlandske neiet til EU-grunnlova.

Ellen Anne Hætta vil forsvare eksistensgrunnlaget for primærnæringene, og ikke minst mulighetene til småskalaproduksjon og kombinasjonsnæringer: "Bygde-Norge er avhengig av å kunne videreutvikle råvarer fra primærnæringene selv, at ikke råvarene blir sendt ut av landet. Mange lokalsamfunn, ikke minst i Nord-Norge, er svært avhengig av at folk kan opprettholde mulighetene til å kombinere virke og inntekter fra for eksempel landbruk, fiske, reindrift, jakt m.v."

"For Finnmark er det viktig i nær framtid å styrke fylkesorganisasjonen til Nei til EU – ikke minst viktig blir det å organisere mange nye og unge nei-folk i Finnmark", avslutter Ellen Anne Hætta.

Last ned bilde:
http://www.neitileu.no/dl/finnmark.jpg
Fylkesleder Ruth Rye Josefsen og Ellen Anne Hætta.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook