Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Festbrems Hansen

Festbrems Hansen

Leserbrev av Nei til EUs leder, Heming Olaussen:

Europabevegelsens Svein Roald Hansen oppfordrer nei-sida i Norge til å ”droppe festen” etter at det irske folket med klart flertall sa nei til Lisboa-traktaten.

I følge Hansen er det ille også for Norge at irene sa nei. Norge er nemlig avhengig av ”at det europeiske samarbeidet fungerer godt”, ifølge Hansen. Takk som byr. Men nei takk. Vi festa litt vi, utover fredagen. For egen del tok jeg en irsk whisky. Håper ingen blir uvel?

Hvorfor skulle ikke vi på nei-sida feire? Vi støtta den irske nei-sidas kamp mot et enda mer overnasjonalt EU. Vi hadde stor forståelse for deres argumentasjon om at de små land vil bli overkjørt i et EU med de nye reglene for stemmevekt, fordeling av Kommisærer osv. Vi var enige med dem i at små land bør fortsatt ha vetorett. Vi er veldig lite begeistra over Lisboatraktatens bestemmelser om tvungen militær opprustning for medlemslanda. Vi jubler ikke over at markedsmakta blir stadig sterkere på bekostning av sosiale hensyn. Vi er ikke tilhenger av at EU skal bli en juridisk person og få enerett på å inngå handelsavtaler med 3.land på vegne av medlemslanda, like lite som vi er noe begeistra over formuleringene omkring den økonomiske unionen. Det eneste gode vi ser med Lisboatraktaten er at den innfører en formell mulighet til utmelding av Unionen! På den annen side, inneholder Lisboatraktaten mye som vil gjøre det enklere å argumentere mot norsk EU-medlemskap. Hansen må gjerne fortvile, der han nå har hatt mindretall på samtlige EU-målinger her til lands i 39 måneder. For ham er jo Norge for lite og smått. For oss andre er det akkurat passe. Og samarbeidet er det ingen fare med, Hansen. Det er det å bli innlemmet i en politisk union vi er intense motstandere av. Og så hadde vi gjerne sett et annet samarbeidsgrunnlag enn EØS-avtalen. Men det er en annen skål…

Heming Olaussen

Leder Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook