Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EUs partnerskapsavtale...

EUs partnerskapsavtaler svekker de fattiges handel

- EUs bidrag til utvikling i Sør gjennom handelspolitikken er tvilsom, og ofte mer et hinder for utvikling.

Slik oppsummerte forskeren Peter Lunenborg ved handel for utviklingsprogrammet til South Centre EUs handelspolitikk. South Centre er en mellomstatlig organisasjon for 51 u-land, basert i Geneve.

Lunenborg påpekte at EUs handels- og investeringspolitikk påvirker land i Sør på flere måter, inkludert EUs felles landbrukspolitikk (CAP), WTO-forhandlingene, EUs råvareinitiativ, EUs investeringspolitikk og EUs frihandelsavtaler. Særlig EPA-avtalene om økonomisk partnerskap med land i Sør har stor betydning i negativ forstand;

- EPA-avtalene ødelegger handelen mellom de afrikanske landene, som i stedet importer mer matvarer fra EU. Dette ødelegger regionenes utvikling.

 

Subsidier ikke problemet i seg selv

Lunenborg mener Norge på mange områder følger i EUs fotspor, men at Norge likevel på viktige områder har en bedre politikk enn EU.

- Norge er i likhet med EU proteksjonistisk i landbrukspolitikken, men dere eksporterer ikke til utviklingsland, i motsetning til EU, fortalte Lunenborg.

Han la frem statistikk som viste at de utviklede landene bruker langt større subsidier på sin matproduksjon enn hva landene i Sør gjør.

- Det er greit å subsidiere sitt eget landbruk. Det du ikke skal gjøre er å subsidiere slik at dette ødelegger prisene eller landbruket i andre land, fastslo South Centre-eksperten. 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook