Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Europabevegelsen som h...
© Sindre Humberset

Kathrine Kleveland i Svolvær i samband med Nei til EUs landsmøte i 2015. 

Leserbrev i Avisa Nordland:

Europabevegelsen som historieforteller

Europabevegelsen i Nordland hevder i Avisa Nordland 18. april, at Nei til EU er «historieløse» når vi ikke applauderer postulatet om EU som et seksti år gammelt fredsprosjekt. I sitt svar på vårt innlegg på vårt innlegg "EU - 60 år i feil retning", unngår Europabevegelsen klokelig å komme inn på den offensive globale strategien som EU vedtok i fjor. Det fredelige aspektet ved å bygge en Europahær er vanskelig å få øye på.

Opphavsmennene til kull- og stålfellesskapet og Romatraktaten ønsket å forhindre nye kriger mellom Tyskland og Frankrike. Det har de lyktes med. Men der stopper også fredsprosjektet.

En hel verden ble rystet da EU ble tildelt Nobels fredspris i 2012, i den grad at tre tidligere fredsprisvinnere, blant dem Desmond Tutu, fant det nødvendig å rykke ut og minne om at «Unionen bygger militær styrke i stedet for å søke alternativer til opprustning og vold».

Balkan brukes av Europabevegelsen som eksempel på EUs rolle som fredsskaper. Skal man først skrive historie, kan man ikke utelate de delene av kronologien som ikke passer inn. Oppløsningen av den jugoslaviske føderasjonen ville kanskje ha skjedd også uten innblanding utenfra, men det er hevet over tvil at EU og spesielt Tyskland med sitt diplomati og med økonomiske midler aktivt bidro til å øke spenningen mellom de ulike folkegruppene tidlig på 1990-tallet. Dette er påpekt av blant andre tidligere fredsmekler og utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Det endte som vi vet i blodige kriger på 1990-tallet.

Britenes nei til fortsatt EU-medlemskap faller naturligvis unionens tilhengere tungt for brystet. Vi tror slett ikke på noen katastrofe på de britiske øyer når Storbritannia har sluttført utmeldingsprosessen og får til nye avtaler med EU som er langt bedre enn den tunge ryggsekken vi i Norge kjenner som EØS-avtalen. Europabevegelsen bekymrer seg unødig, også på Den irske republikkens vegne. Det blir ingen mur mellom EU-medlemmet Irland og de nordirske provinsene når det britiske EU-medlemskapet opphører. Grensa på den grønne øya har i snart hundre år vært omtrent like åpen som grensa mellom Norge og Sverige. Det er ingen grunn til å tro at det ikke vil fortsette.

Med britene ute av EU, befinner praktisk talt hele det europeiske markedet for norsk leverandørindustri seg utenfor EU. Også den største delen av EUs økonomiske fiskerisone forsvinner ut. Det er åpenbart at hele EØS-avtalen må reforhandles, eller helst sies opp.

Handelsmessig har EØS-avtalen liten betydning for Norges eksportmuligheter. Verken EU eller EØS bidrar nevneverdig til nordnorsk næringsliv, neppe heller til stabilitet og samarbeid med vår russiske nabo. Bedre blir det ikke av at EU forsøker å tilrane seg krabbe og andre rettigheter på norsk sokkel.

Motstanden mot EØS-avtalen øker, ikke minst i fagbevegelsen. Det er interessant å observere hvordan Europabevegelsen, som i likhet med Nei til EU mener at EØS er en utilfredsstillende og udemokratisk avtale, iler til for å forsvare EØS-avtalen når det røyner på.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook