Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – EU tvinger fram oppr...

– EU tvinger fram opprusting

– EU vil styrke seg selv, uten samtidig å svekke NATO og båndene til USA. Det betyr at de må ruste opp, sier Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik.

EU-landene vil utvikle EUs militære planleggingsenhet i Brussel. Samtidig skal båndene mellom NATO og EU styrkes gjennom blant annet utveksling av forbindelsesoffiserer.
– EU utvikler sin egen kapasitet, uten å minske engasjementet i NATO. Totalt betyr det en regional opprusting som må gå på bekostning av FN og det globale samarbeidet, sier Gjelsvik.

Påbyr opprusting
I løpet av helga skal EU-vedta en grunnlov som forplikter medlemslandene til å ruste opp.
– Grunnlovens artikkel I-40 påbyr faktisk medlemslandene å forbedre sin militære kapasitet over tid. Dette er et helt nytt krav fra EU, sier Gjelsvik. Han mener forsvarsplanene viser at EU har ambisjoner om å etablere seg som supermakt side om side med USA.
– Vi tror ikke en ny supermakt er det som skal til for å gjøre verden tryggere. EU er ikke et fredsprosjekt, men et redskap for de gamle europeiske stormaktenes interesser, sier han.
Selvforsterkende
Grunnloven gir en gruppe land anledning til å gå enda lengre i forsvarssamarbeidet, dersom et flertall av medlemslandene er for. Dette er nytt. Tidligere krevde slikt samarbeid enstemmighet i ministerrådet.
– Muligheten til forsterket samarbeid blant noen få gir en selvforsterkende dynamikk som driver militariseringen framover, sier Gjelsvik.
Lite gjennomtenkt
Gjelsvik mener det er alvorlig at EU-grunnloven ikke stiller krav om et FN-mandat for militære aksjoner. Den setter ikke kriterier for når militær makt kan brukes, og stiller heller ingen krav til bevisføring i etterkant.
– Det forteller oss at EU ikke har diskutert forsvarsplanene godt nok. Når viktige prinsipper som dette ikke er avklart på forhånd, må vurderingene tas i en opphetet krisesituasjon. Det er ikke særlig betryggende, sier Gjelsvik.

Kontaktpersoner:Sigbjørn Gjelsvik, leder, 91 16 16 75I Brussel:Tine Larsen, nestleder, 99 70 80 56Helle Hagenau, generalsekretær, 48 27 60 64Boye Ullmann, fagpolitisk sekretær, 91 36 30 24

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook