Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU truer norsk industri

EU truer norsk industri

Vedtatt på Nei til EUs landsmøte 13.11.2005

Forslaget om å legge ned Union i Skien preget valgkampen mer enn noen annen enkeltsak. For en gangs skyld var det tverrpolitisk enighet: det gikk ikke an å legge ned en lønnsom nøkkelbedrift, en bedrift med framtida foran seg og der det til og med fantes kjøpere som ville drive videre.

Når denne bedriften sannsynligvis allikevel blir nedlagt, så viser dette en maktesløshet hos politikerne som vi vanskelig kan leve med. Og som vanlig er det EU som har brakt oss opp i uføret. Da EØS-avtalen kom ble den gamle industrikonsesjonsloven opphevet og ervervsloven vedtatt. Loven ble laget slik at den likestilte norske og utenlandske eiere. Sjøl om loven ble litt svekket, så var den likevel et godt verktøy ved salg av bedrifter. De tillitsvalgte kunne stille spørsmål til eierne og departementet kunne stille vilkår for oppkjøp. Dersom eierne brøt sine løfter kunne departementet påby tvangssalg i en situasjon som den vi nå har på Union.

I 2000 sendte ESA (Overvåkningsorganet for EØS-avtalen) brev der de varslet at de mente også den nye ervervsloven var i strid med EØS-avtalen. I juni 2002 bøyde regjeringa Bondevik av og opphevet loven. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mente den gangen at loven ikke var i strid med EØS-avtalen og har varslet at de vil gjeninnføre og forsterke loven. Men ESA sitter der som overdommere.

Det er flere nøkkelbedrifter i lokalsamfunn som nå kjemper for å overleve.

Nei til EU vil gi regjeringa full støtte i arbeidet med å sikre slike nøkkelbedrifter kraftavtaler.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook