Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU tar et langt skritt...
Helsepersonell

EU tar et langt skritt i retning av ett helsemarked

EU-kommisjonen la i ettermiddag fram sitt forslag til helsetjenestedirektiv for fri flyt av pasienter. Blir direktivet vedtatt, må Norge ta stilling til det i EØS. Nei til EU frykter at forslaget vil føre til en ytterligere markedstilpassing av det norske helsevesenet.

Direktivforslaget har blitt utsatt gjentatte ganger. Ut fra helsekommissær Androulla Vassiliou presentasjon av direktivet på dagens pressekonferanse har EU-kommisjonen dempet noen av sine mest liberalistiske ambisjoner for konkurranse om helsetjenestene. Direktivet er likevel et klart brudd med hvordan vi har drevet helse- og omsorgsektoren i Norge.

– Helsemyndighetene fratas styringsmuligheter. Fri flyt av pasienter på tvers av landegrensene kan gjøre det langt vanskeligere å styre helsevesenet i det lange løp til fordel for befolkningen som helhet, sier Nei til EUs leder, Heming Olaussen, i en første kommentar.

MOTSTAND I EU

Norge deltok i høringen av EU-kommisjonens overordnede strategi for helsetjenester i EU, og sendte sitt svar 1. februar 2007.

– Det var ille at den rødgrønne regjeringen ikke støttet motstanden mot en liberalisering av grensekryssende helsetjenester som mange EU-regjeringer har forsøkt å reise, sier Nei til EU-lederen.

– Nå har regjeringen muligheten til å innta en mer offensiv linje, og stille seg sammen med disse EU-landene for å forsvare prinsippene om et offentlig og tilnærma gratis helsevesen, som ivaretar også de svakeste i samfunnet, påpeker Olaussen.

NORSKE VILKÅR

I høringsuttalelsen fra den norske regjeringen var det ingen prinsipielle motforestillinger mot at norsk helsevesen underkastes et EU-direktiv. Men det stilles en rekke vilkår som er i strid med hva EU-kommisjonen ønsker seg.

- Regjeringen må nå klargjøre hvor den står i forhold til direktivforslaget og de vilkårene som er stilt, krever Olaussen.

For mer informasjon:

Heming Olaussen, leder i Nei til EU: tlf. 90 15 58 94.

Vedlegg: Eksempler på vilkår stilt av regjeringa 1. februar 2007.

 •  

  Mulighetene for å planlegge og kontrollere de offentlige helsekostnadene må trygges,

   

 •  

  norske prioriteringer mellom pasientgrupper må ikke undergraves,

   

 •  

  kvaliteten på helsetjenestene må sikres,

   

 •  

  helsetilbudet i tynt befolkede områder må opprettholdes,

   

 •  

  medlemsstatene må sjøl avgjøre hva som er passende og etisk forsvarlig behandling,

   

 •  

  økt pasientmobilitet må ikke føre til større sosial ulikhet i tilgangen til helsetjenester,

   

 •  

  det må ikke bli slik at bare de mest ressurssterke pasientene kan nyte godt av helsetjenester i utlandet,

   

 •  

  kvinners helse og kvinnesjukdommer må gis tilstrekkelig oppmerksomhet i forslaget fra EU-kommisjonen,

   

 •  

  friheten til å yte helsetjenester og til å etablere seg i et annet land må ikke bety rett til å få offentlig støtte fra dette landet.

   

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook