Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU presser norsk matpr...

EU presser norsk matproduksjon

- Stortinget bør avvise EUs krav om økte importkvoter, sier styret i Nei til EU i denne uttalelsen, vedtatt på styremøte 18. februar 2011.
 

Stortinget har i disse dager til behandling en ny avtale om økt handel med landbruksvarer med EU (under artikkel 19 i EØS-avtalen). Avtalen innebærer blant annet økte importkvoter på ost, tilsvarende 27 mill. liter med mjølk, eller om lag 250 gjennomsnittlige mjølkeproduksjonsbruk. Nesten 70 % av landbruksvareimporten til Norge kommer fra EU. På ti år har EU mer enn doblet sin eksport av landbruksvarer til Norge, mens norsk eksport til EU står på stedet hvil. Importen av landbruksvarer fra EU er nå mer enn 7 ganger større enn eksporten til EU. Dette er med på å undergrave den norske matproduksjonen, som er avgjørende for å skape levende bygder og produsere fellesgoder som samfunnet trenger.

Dette er særlig uheldig i en tid der verden trenger mer mat. Matvareprisene er på rekordhøye nivåer. FAO (FNs matvareorgan) rapporterer at prisene samlet sett ikke har vært høyere siden målingene startet i 1990. I løpet av de neste 40 årene trenger verden å øke matproduksjonen med 70 % for å dekke det økte behovet for mat. Klimaendringer og nedbygging av matjord legger ytterligere press på matproduksjonen. I en slik situasjon er det særlig viktig at alle land, inkludert Norge, bidrar til å produsere mat.

EUs press for å komme inn på det norske landbruksvaremarkedet svekker norsk matproduksjon og undergraver råderetten vi har over norsk landbruk. Norge må ikke bøye seg for dette presset.

Forhandlingene om handel med landbruksvarer skal ifølge EØS-avtalen skje innenfor hver parts respektive landbrukspolitikk. Det er liten hjelp i å ha unntak fra den felles jordbrukspolitikken i EU, dersom tollvernet uthules på en slik måte at norske bønder og produkter fra norsk landbruksbasert matvareindustri ikke blir konkurransedyktige. Stortinget må tørre å vise i praksis at vi ikke er en del av EUs felles marked for landbruksvarer, og ikke bøye av for EUs økte press mot norske markeder.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook