Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU på feil spor
EU-land med og uten euro
© nn

EU - blå land har ikke innført euro, de røde har.

EU på feil spor

EU tar mange skritt i feil retning, og lytter heller ikke denne gang til vanlige folks bekymringer.

På dagens EU-møte i Brussel er det ventet at det vil bli vedtatt en rekke nye ordninger som skal samordne EUs økonomiske politikk. Noen snakker nå om EU som en, felles økonomisk union. Det er blant annet snakk om forhåndsgodkjenning av medlemslandenes statsbudsjettforslag, overnasjonale finanstilsyn og om strengere og automatiske sanksjonsregimer mot ulydige medlemsland.

- Det er ikke ulogisk at EU innser at den Økonomisk-Monetære Union og Eurosamarbeidet forusetter en stadig tettere økonomisk integrasjon, slik Euro-kritikere i mange land påpekte allerede på 1980-tallet. Problemet er at disse tiltakene ikke har noen demokratisk legitimitet, og at de bygger opp under en krisetilnærming som går ut på å kutte ensidig i offentlige budsjetter (unntatt militærutgifter), kutte i velferdsordninger, kutte i lønn, gjennomføre omfattende privatiseringer og øke arbeidsløsheten, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen

Det er dermed påfallende hvor lite hensyn EU og medlemslandenes regjeringer tar til de bekymringer som kommer til uttrykk blant vanlige folk over denne politikken. Når hundretusener demonstrerer i europeiske hovedsteder og det gjennomføres generalstreik i Spania burde det gi gjenlyd i Brussel, Berlin og Paris. Men EUs ensidige økonomiske forståelse har tydeligvis festnet seg for alvor blant EUs eliter, og kritiske økonomer som påpeker det alvorlige i at tiltakene vil bremse etterspørselen midt i en økonomisk nedgangsperiode vinner heller ikke gehør. Lederen for «Euro-LO» John Monks påpeker hvor galt dette bærer av sted når han uttaler: «Å kutte i en resesjon, å kutte mens ledigheten er høy, å kutte mens den økonomiske veksten er lav, å kutte i arbeidernes rettigheter og pensjoner – alt dette er galt». Vi kan derfor vente oss sterkt sosial og politisk uro i tida framover.

- Dette er veldig alvorlig. En ting er at det demonstrerer for oss her i Norge hva et EU-medlemskap nå vil bety av EU-kontroll over norsk økonomi og politikk, en annen sak er at EUs totale ignorering av protester og innsigelser åpner et rom for ytterliggående politiske krefter til å vinne oppslutning, slik vi har sett i flere land – nå seinest i Sverige. Nei til EU slutter oss til advarslene og protestene mot EU-politikken, og har stor sympati for de hundretusener som nå tyr til gatene for å bli hørt, avslutter Nei til EUs leder.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook