Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU overser farlige kje...
Kjemikalier

EU overser farlige kjemikalier

Leserbrev av Heming Olaussen: EUs kjemikaliebyrå ECHA har offentliggjort ei liste med 15 nye kjemikalier man skal være på vakt mot og helst slutte å bruke. Det er vel og bra. Problemet er de over 250 farlige stoffene EU har valgt å ikke ta med på lista, og som miljøorganisasjonene i Europa etterlyser.

Kjemikaliene brukes i bl.a. vaskemidler, maling, datamaskiner og leketøy – ofte uten at vi forbrukere kjenner til det. Stoffene kan forårsake kreft, endre arvestoffet DNA og skade forplantningen. Enkelte av stoffene er direkte giftig og brytes sent ned, slik at de samles opp i naturen og gir langvarige skader.

Miljøorganisasjonene mener EU mangler ambisjoner. Derfor har de lagt frem en egen liste på totalt 267 stoffer som er hormonforstyrrende, kreftfremkallende eller spesielt skadelig på andre måter. Listen er utarbeidet av svenske ChemSec i samarbeid med både europeiske og amerikanske miljøorganisasjoner. Kravet er at EU må fjerne disse stoffene fra markedet og bidra til å finne alternativer. Nå har EU altså valgt å peke ut bare 15 av disse stoffene. 252 farlige stoffer er oversett, selv om stoffene er utvalgt ut fra kriteriene i EUs eget kjemikalieregelverk REACH. Hensynet til handel er tydeligvis satt over miljøet og folks helse.

Farlige kjemikalier fra produkter dukker opp igjen i husstøv, regnvann, dyr og vår egen kropp. Det er godt dokumentert. I praksis er det umulig å bruke farlige stoffer slik at de ikke utgjør fare for mennesker eller miljø. Særlig når man tar i betraktning vekselvirkninger med andre kjemikalier og at noen – som barn og gravide – er mer sårbare enn andre.

Gjennom EØS-avtalen har også Norge innført EUs kjemikalieregler. REACH var bedre enn de gamle spredte EU-reglene, men med mange farlige hull: Kreftframkallende og hormonforstyrrende stoffer kan fortsatt godkjennes selv om det finnes tryggere alternativer. Produsentene får ikke noe aktsomhetsansvar. Regelverket dekker bare 30 000 av de omlag 100 000 stoffene som finnes på EU/EØS-markedet. For nye stoffer som produseres eller importeres med under 1 tonn per år ble kravene til registrering og testing faktisk dårligere enn tidligere.

Nå står kampen om hvordan REACH skal gjennomføres i praksis og utvikles videre. Miljøorganisasjonenes såkalte «The SIN List» (Substitute It Now, altså: Erstatt det nå) er et viktig utspill. Norske miljømyndigheter bør gå foran og utfordre EUs sendrektighet ved å varsle forbud eller restriksjoner på mange flere enn 15 av de 267 farlige kjemikaliene. Miljøet og folks helse må settes foran konkurranseregler og firmaers fortjeneste.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook