Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU med militærstøvler på

EU med militærstøvler på

Våpenindustrien i EU er sentral i arbeidet med å gjøre Det indre marked til den mest konkurransedyktige region innen 2010. Dette fastslo EUs toppmøte i mars som drøftet framdriften av Lisboa-strategien. Utviklingen av våpen og militært utstyr anses for å være en drivkraft både for forskning og konkurranseevne totalt.

Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 2. mai 2003.

EUs utenriksministere møtes i helgen for å diskutere forsvarsplanen fra minitoppmøtet mellom Tyskland, Frankrike, Belgia og Luxembourg 28. april. Dette møtet har synliggjort den siste tidens splittelse innenfor EU i synet på hvilke bindinger EU skal ha til USA. Storbritannia har uttrykt at de er lite fornøyd med møtet, mens Nederland og Italia føler seg utelatt. De to sistnevnte har tidligere gitt uttrykk for ønske om stadig mer integrasjon.

Det dominerende bildet er likevel at EU er enige om oppbyggingen av den militære dimensjonen. Dette fremkommer i forslagene og debatten rundt Konventet, som blant annet planlegger en felles forsvarsforpliktelse. Fra før har EU vedtatt en innsatsstyrke på 60.000 soldater, en bakgrunnsstyrke på 250.000, 100 marinefartøyer og 400 kampfly. Denne styrken vil antagelig være operativ innen utgangen av året.

En felles utenrikspolitikk og oppbyggingen av et militærapparat er en viktig del av EUs stormaktsambisjoner. Nei til EU mener Europa og verden ikke trenger en ny militærblokk!

For spørsmål og kommentarer, kontakt Sigbjørn Gjelsvik, leder i Nei til EU på 91 16 16 75.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook