Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU må trekke til seg k...

Om Nei til EU

Ditt fylke

Uttalelse fra Nei til EUs råd:

EU må trekke til seg klørne fra norsk sokkel!

Nei til EU ser med stor uro på at EU fører en stadig mer offensiv politikk i nordområdene. 

Den ulovlige snøkrabbefangsten som EU har sanksjonert gjennom egne fangstlisenser til blant annet litauiske og latviske fartøyer, er uttrykk for den samme forakten for arktiske kyststaters suverenitet over egen sokkel.

Det har siden 2015 vært forbudt for norske og utenlandske fartøy å fangste snøkrabbe i norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen. Snøkrabbe er en sedentær art, dvs. at den er avhengig av å være i fysisk kontakt med havbunnen. Ifølge havretten har Norge enerett på å forvalte denne ressursen, også der hvor norsk sokkel strekker seg utover den økonomiske sonen, slik tilfellet er når det gjelder det såkalte Smutthullet.

EØS-avtalen skal ikke omfatte fiskeriforvaltningen. Den norske forvaltningen av snøkrabbe har likevel blitt klaget inn for ESA på grunn av angivelig diskriminering og brudd på EØS-reglene om etableringsfrihet og fri bevegelse av tjenester. EU utfordrer dessuten Norges rett til å forvalte ressurser på sokkelen i vernesonen rundt Svalbard, og har blant annet hevdet at Svalbardtraktaten er «gammeldags». Rådgivningsorganet for den havgående EU-flåten (LDAC) anbefaler EU-statene å «treffe nødvendige tiltak» for å motsette seg inngripen fra norsk kystvakt og kontrollmyndighet. Dette er ikke annet enn en provokasjon.

Selv om fiskeriministeren tydelig har gitt til kjenne at regjeringen vil forsvare norsk suverenitet, har vi ved flere andre tilfeller erfart at norske myndigheter har endt opp med å avgi suverenitet til EU.

Nei til EU krever at fiskeriministeren hevder suvereniteten på norsk sokkel.

For mer informasjon

Kontakt

Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, på 92 82 51 62

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook