Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / EU-landet Sverige har...

EU-landet Sverige har mistet kontrollen over fiskeressursene i Østersjøen

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte i Oslo 1. og 2. mars.

FNs havrettskonferanse på 1970-tallet gav Norge og alle kyststater en eksklusiv forvaltningsrett over fiskeressursene i havet utenfor. Filosofien bak var at stater med økonomisk avhengighet av ressursene, skulle gis forvaltningsansvaret. Formålet med dette var å etablere en forvaltning som ikke bare sikret ressursene mot uforsvarlig nedfisking, men også holdt beskatningen på et nivå som sikret en høyest mulig avkastning. Dette ble gjort for at fisken ? som en viktig matressurs ? skulle bli forvaltet til hele verdenssamfunnets beste.

Denne forvaltningsfilosofien har i ettertid vist seg å fungere etter sin hensikt. Selv om det kan reises kritikk mot hvordan for eksempel Norge og Sovjet/Russland har forvaltet sine felles ressurser i Barentshavet, har kyststatskontroll over dem vist seg å være en nødvendig, om ikke tilstrekkelig betingelse for en forsvarlig ressursforvaltning. Vi har for eksempel bygd opp både sild, lodde og torsk etter at disse bestander var stygt nedfisket. Vi kan slå fast: 1. forvaltningsmyndighet må ha en nær økonomisk avhengighet til ressursavkastningen. 2. Færrest mulig hender må holde i forvaltningsrattet.

Et eventuelt norsk medlemskap i EU vil bryte vesentlig med disse forutsetningene. Her skal (foreløpig) 11 stater, med varierende grad av egne ressurser og ressursavhengighet forenes i en felles ressursforvaltning. Dragkampen EU-statene i mellom om kvoter og beskatningspress, har hittil holdt det totale fangsuttaket så høyt at EUs fiskeressurser har vært, og er, i en svært dårlig forfatning. Om den enkelte stat innen EU prøver å sette fangstbremsene på, er det til lite nytte. Det fikk Sverige nylig erfare da landet ville stanse fisket på den hardt nedfiskede østersjøtorsken. Svaret kom momentant fra EU: hold fingrene av fatet. Dette er ikke en sak for Sverige, men for EU. Med norsk medlemskap i EU vil norsk økonomisk sone (200-milssonen) bli felles EU-hav. Ingen eventuelle midlertidige særordninger vil kunne hindre det.

For spørsmål og kommentarer, ring Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik på 91 16 16 75.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook